De første tiltakene i regjeringens krisepakke

+
Mørke dager. Avisforsidene til Aftenposten og Dagens Næringsliv fredag 13. mars.

Endringer i permitteringsreglene, ingen ventedager før utbetaling av dagpenger for permitterte arbeidstakere og endringer i skattereglene. Dette er de viktigste tiltakene for serveringsbransjen i krisepakken som regjeringen presenterte i dag. Regjeringen har imidlertid ikke flertall i Stortinget.

– Vi ser at dere sliter. Vi skal komme, og kommer med, målrettede tiltak for å hjelpe dere, sa statsminister Erna Solberg på vegne av regjeringen innledningsvis i pressekonferansen. 

LES OGSÅ: Koronakrise i serveringsbransjen

Tiltakene som ble presentert, omfatter om lag 6,5 milliarder kroner, og Solberg understreket at dette bare er begynnelsen. Regjeringen vil fortsette å vurdere tiltak i den uoversiktlige situasjonen, og nye tiltak kan komme på kort varsel. 

For dårlig

Både opposisjonspartiene Frp og Ap er blant dem som mener at den økononiske krisepakken er for dårlig, og vil dermed forhindre at den får flertall i Stortinget. De ønsker forsterkede tiltak umiddelbart. Krisepakken vil bli forhandlet gjennom helgen, og mandag formiddag er det ventet en pressekonferanse.

Regjeringen jobber med ulike typer tiltak fordelt over tre faser:

 1. Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser.
 2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.
 3. Bredere tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien, dersom det blir nødvendig.

Nye permitteringsregler

 • Dersom en ansatt permitteres, har arbeidsgiver vanligvis plikt til å betale lønn de første 15 dagene. Regjeringen foreslår at dette skal endres til to dager.
  Dette innebærer at staten tar en større del av regningen for bedrifter som opplever utfordringer. Ved å få redusert kostnader raskt, kan bedrifter få bedre likviditet slik at de forhåpentlig kan unngå oppsigelser.

Les mer om permitteringer som følge av koronaviruset på Nav.no.

Ingen ventedager for dagpenger

 • Når en arbeidstaker permitteres, er det vanligvis en ventetid på tre dager (uten lønn) før utbetalingen av dagpenger starter. Regjeringen fjerner ventedagene for å redusere inntektstapet.
 • For å kunne motta dagpenger under permittering er det i dag et krav om at arbeidstiden må være redusert med 50 prosent. Dette kravet endres til 40 prosent.

 Nye skatteregler

 • Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Dette vil bedre likviditeten og kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne utsette betalingen av formueskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere allerede i 2020, gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
 • Personlig næringsdrivende vil få utsatt første termin av forskuddsskatten, fra 15. mars til 1. mai. 

Tiltak for luftfarten

For å hjelpe de kriserammede flyselskapene fjerner regjeringen flypassasjeravgiften fra 1. januar 2020 og frem til 31. oktober 2020. I tillegg fjerner de luftfartsavgiftene fra 13. mars til og med 30 juni.

Les mer om tiltakene på Regjeringen.no.

Reiselivet er ikke fornøyd

– Tiltakene som regjeringen kom med i dag, særlig permitteringskostnadene, vil hjelpe noe umiddelbart, men totalt sett blir dette for lite slik denne krisen nå utvikler seg. Det må komme mer i dagene fremover. Vi forventer at regjeringen gjør som den har lovet og kommer raskt med spesifikke tiltak for hele reiselivsnæringen. Ingen klarer ett år uten inntekter, og det er det som er den reelle situasjonen for svært mange nå, sier Kristin Krohn Devold administrerende direktør i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Staten stiller i dugnaden

– Kostnadene kan ikke bæres av én part alene. Bedriftene tåler ikke kraftig inntektsbortfall, uten at kostnadene raskt reduseres. Arbeidstakerne tåler ikke at inntektene deres reduseres kraftig. Staten vil stille opp i dugnaden. Regjeringen er i tett kontakt med partene i arbeidslivet, næringslivet og finansnæringen, fortalte finansminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet at det blir verre før det blir bedre. Vårt ansvar er å iversette nødvendige tiltak for å trygge jobbene, og bidra til at den midlertidige nedgangen i økonomien ikke skader den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi.  Vi må ta vare på bedriftene og arbeidsplassene i den krevende situasjonen vi nå står.

Sanner sa at bankene er en del av løsningen, og at de vil spille en sentral rolle. Tidligere samme dag ble det klart at Norges Bank setter ned styringsrenten fra 1,5 prosent til 1 prosent.

Fortløpende informasjon

NHO jobber kontinuerlig med situasjonen og hvordan bransjen bør håndtere den. 

NHOs advokater har utarbeidet svar på en rekke spørsmål om blant annet permittering, sykepenger, reise, karantene og arbeidstid.

Du finner mer informasjon på NHOs nettsider

ANNONSE