Enighet om krisepakke – dette er tiltakene

+
Mange serveringssteder holder stengt på ubestemt tid.

Partiene på Stortinget er enige om den første delen av krisepakken for å begrense de økonomiske konsekvensene av koronaviruset. Et av de viktigste tiltakene er at permitterte får full lønn i 20 dager. Staten tar nesten hele regningen.

Fredag 13. mars la regjeringen frem et forslag til den første delen av en varslet krisepakke. Opposisjonen syntes ikke tiltakene var gode nok, og gjennom hele helgen har det blitt forhandlet mellom partiene på Stortinget. Mandag formiddag var de kommet til enighet. 

De nye tiltakene er ment å være mer sosiale og rettferdige, og skal ivareta både arbeidstakere, lærlinger, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. 

Les også: Koronakrise i serveringsbransjen

Første del av krisepakken ble presentert på en pressekonferanse i Stortinget mandag formiddag. 

De viktigste tiltakene:

  • Permitterte får full lønn i 20 dager (tidligere var det 15). Det er staten som tar regningen fra dag 2 til 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn reduseres dermed fra 15 til 2 dager.
  • Lavtlønnede som blir permittert, gis ekstra trygghet: De som har inntekt opp mot 3 G (grunnbeløpet i folketrygden), skal få dagpenger som tilsvarer minst 80 prosent av lønnen. Vanligvis er regelen 62,5 prosent. Dette gjelder fortsatt for dem som har en inntekt over 3G og opptil 6G (600 000 kr).
  • Kravet til inntekt for å få dagpenger senkes til 0,75 G (74.894 kr). Det betyr at flere med lavere lønninger vil kunne få en tryggere og mer forutsigbar hverdag etter endt permittering.
  • Lærlinger som mister læreplassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.
  • De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgspenger: 20 dager totalt for hver forelder.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere blir sikret en kompensasjon fra og med dag 17 etter at inntekten har forsvunnet. Dekningsgraden er på 80 prosent av gjennomsnittet for de siste tre års inntekt opptil 6G (ca. 600 000 kr.).
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre, og omsorgspenger fra dag fire.
  • Bedrifter får kuttet sine avgifter. Arbeidsgiverperioden på sykepenger, omsorgspenger og permitteringsutgifter blir kuttet til tre dager. 

Disse tiltakene bedrer først og fremst arbeidstakernes privatøkonomi. Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, understreket at alle partiene er enige om at det må sterkere lut til for å sikre bedriftene.

Hun forsikret om at de allerede er i gang med å forberede nye tiltak, bl.a. for å sikre bransjer og bedrifter økt trygghet. Det er ventet nye forslag førstkommende torsdag.

Tiltak overfor bedrifter

Flere bedrifter står allerede i fare for å gå konkurs, og drastiske tiltak må til for at flest mulig av dem holder seg flytende gjennom krisen.

Søndag 15. mars kom det flere lovnader fra statsminister Erna Solberg som skal bedre likviditeten til bedriftene. Hun lovte bort minst 100 milliarder kroner til krisefond.

Det ble bl.a. sagt at arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskudsskatt skal kunne utsettes. 

Momssatsen blir redusert fra 12 til 8 prosent. Den skal ha virkning fra 1.1.2020. 

En statlig lånegaranti for banklån er på trappene. Det vil kunne sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.

ANNONSE