Regjeringen med viktig kompensasjonsordning for bedrifter

Sammen med sentrale aktører i næringslivet som NHO, Virke, FinansNorge og LO, la regjeringen i dag frem rammene for en kompensasjonsordning for bedrifter som rammes av korona-krisen. Dette er en ordning som mange serverings- og reiselivsbedrifter vil kunne benytte seg av.

Ordningen tar sikte på å tilføre kontanter til bedrifter som rammes av likviditetsmangel, slik at det skal være mulig å betale løpende utgifter som for eksempel husleie og forsikringer.

Dette er fase to av regjeringens krisepakke. Første del av krisepakken kom 16. mars.

Read the English version here

Hvem kan søke?

Prinsippene for ordningen er at dette skal være et effektivt og raskt tiltak som vil bidra til å beskytte og bevare arbeidsplasser, slik at flest mulig bedrifter skal komme seg gjennom den krisen som vi nå befinner oss i.

Bedrifter som ønsker støtte gjennom denne ordningen, må selv søke om støtte. Det er lagt stor vekt på at det skal gå så kort tid som mulig fra søknaden leveres til pengene overføres. De bedrifter som kan søke om støtte innenfor denne ordningen, er de som helt eller delvis rammes av inntektsbortfall som følge av korona-krisen.

Støtten vil være midlertidig, og er foreløpig vedtatt å vare i to måneder. Dette vil eventuelt bli forlenget ved behov. De økonomiske rammene for ordningen er beregnet til mellom 10 og 20 milliarder kroner pr. måned.

Når kan man søke?

Det arbeides nå intenst med å få på plass de praktiske detaljene i utformingen av søknadsskjemaet og rammene for denne ordningen. Ifølge finansministeren skal dette være på plass i løpet av en uke, dvs. fredag 3. april. Da skal det være mulig å sende inn søknad om støtte elektronisk. Det kommer nærmere informasjon om dette til uken, og Smakmagasinet vil følge de praktiske detaljene rundt dette.

Nødvendig ordning

Samtlige av næringslivsaktørene som har vært med i arbeidet med å utforme kompensasjonsordningen, peker på betydningen av å tilføre bedrifter likviditet for å bevare arbeidsplasser i en krevende tid. Dette vil bidra til at vi unngår konkurser, noe som gjør at vi vil ha arbeidsplasser å gå til når krisen er over.

Regjeringen takket NHO, Virke, FinansNorge og LO for å ha bidratt med innsikt og kompetanse i arbeidet med utformingen av ordningen.

Videre er det en uttalt målsetting med ordningen at den skal bidra med likviditet raskt. Målet er at økonomisk støtte skal være på plass i løpet av tre uker.

Les også: Koronakrise i serveringsbransjen

ANNONSE