Slik var matsvinnåret 2019

2019 var et innholdsrikt år for alle som jobber med matsvinn. Oppslutningen om avtalen er stor, spesielt blant dagligvarebransjen, matindustrien og hotell- og kantinesektoren. Hvordan er utsiktene fremover?

"Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" mellom myndighetene og verdikjeden for mat ble signert i juni 2017.

Matsvinnet går ned – hva blir viktig fremover?

Fra 2015 til 2018 ble matsvinnet i deler av matbransjen redusert med 16 000 tonn, hvilket tilsvarer en reduksjon på 3,8 kg per innbygger eller 12 prosent. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 14 prosent som bransjen oppnådde mellom 2010 og 2015.

Dette indikerer at bransjen er i rute med å nå det første delmålet i bransjeavtalen om 15 prosent reduksjon innen 2020. Klimagassutslippene og det økonomiske tapet ble også redusert i samme periode, med henholdsvis 2 og 12 prosent.

Selv om matbransjen samlet ligger godt an til å nå det første delmålet i bransjeavtalen (-15 % innen 2020), viser rapporten også at det må jobbes målrettet og intensivt for å imøtekomme bransjeavtalen, ettersom målene intensiveres frem mot 2025 (30 %) og 2030 (50 %).

Stort kunnskapshull blant barn og unge

Myndighetene bør arbeide for kunnskapsheving i skoler og barnehager, fordi mye tyder på et stort kunnskapshull blant barn og unge knyttet til generell matkunnskap og ressursutnyttelse.

Ved å fokusere mer på råvarekvalitet, bruk av sansene og oppbevaring/lagring av mat i fagene mat og helse i grunnskolen og matfaglig utdanning på videregående skole, er det mulig å tilrettelegge for mindre matkasting blant kommende generasjoner.

Kuttmatsvinn 2020

Matvett leder bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2020 i serveringsbransjen, med målsetting om å redusere matsvinnet med 20 prosent ved utgangen av 2020 hos deltakende bedrifter. Prosjektet ble lansert i 2017, og etter tre år har virksomheter som representerer over 2000 serveringssteder, blitt med.

Hovedfokus i prosjektet er å få serveringssteder til å iverksette systematisk måling av matsvinnet og jobbe med svinnreduserende tiltak. Dedikert fokus i bedriften og blant ansatte gir resultater.

Hittil har 42 % av hotellene, 46 % av restaurantene og 63 % av kantinene som har igangsatt systematisk måling av matsvinnet, allerede oppnådd reduksjonsmålet på minimum 20 %. I 2019 ble flere aktører fra både offentlig sektor, kiosk, bensin og servicehandel samt bakeriutsalg med i prosjektet.

Styringsgruppen besluttet å videreføre prosjektet ut 2020 med god støtte fra deltakerne i prosjektet, både for å få med enda flere serveringssteder, særlig restauranter, og for å sikre at enda flere måler og rapporterer på matsvinndata.

LES OGSÅ: Tiltak som reduserer matsvinn

Forventninger til 2020

Matvett tror 2020 blir starten på "Bærekraftens tiår", og at næringsaktører, akademia og myndigheter for alvor vil jobbe mot en mer sirkulær økonomi og et grønt skifte der bærekraft blir en hygienefaktor.

Matvett vil i hvert fall fortsette å legge til rette for at mat- og serveringsbransjen skal lykkes med å halvere matsvinnet innen 2030, og vil bidra til å dele kunnskap og spre gode eksempler og inspirasjon. Kunnskapsformidling, synliggjøring av den positive effekten fra redusert matsvinn, KuttMatsvinn- uke og gjennomføring av bransjeworkshops og nettverksprosjekter er noen konkrete saker det skal jobbes med.

LES OGSÅ: Kjøkkensjef Robert Pfarl om matsvinn: – Det er på tide å våkne

ANNONSE