Nytt regjeringsutvalg skal se på tiltak for økt rekruttering

+
Illustrasjonsbilde fra Norgescup i 2019.

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Gjennom strategien Matnasjonen Norge 2030 løfter regjeringen betydningen av at mat som kultur gir grunnlag for næringsutvikling, og at mat fremmer både geografisk og lokal identitet.

Regjeringen vil nå nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen, melder Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. 

Utvalget vil bli bredt sammensatt med representasjon fra skoleeiere/fylkeskommunen, matindustrien, restaurant og storkjøkken og lokalmat- og reiselivsbransjen. Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, har sagt ja til å lede utvalget.

Mat- og måltidsbransjen

"Mat- og måltidsbransjen" er en samlebetegnelse for de utdanningstilbud, virksomheter, institusjoner og yrkesgrupper som er involvert i verdikjeden for mat, fra matindustri og lokal/småskala bearbeiding til restaurant- og institusjonsbord.

De viktigste utfordringene skal identifiseres

Mandatet til utvalget er å identifisere de viktigste utfordringene knyttet til langsiktig rekruttering av god og relevant kompetanse gjennom verdikjeden for mat. Videre skal utvalget gjøre en analyse av kompetansebehovet de neste 10–15 årene, vurdere potensialet fremover og foreslå tiltak. Utvalget skal være ferdig med rapporten sin i desember 2020.

Som et ledd i strategien Matnasjonen Norge 2030 har Stiftelsen Årets kokk og Norske kokkers Landsforening (NKL) blitt tildelt 0,5 millioner på statsbudsjettet for 2020.

NKL har uttalt at de vil støtte og hjelpe det nye utvalget med å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag.

Bollestad har store forventninger

– Jeg er svært glad for at Nykkelmo med sin erfaring har takket ja til å lede utvalget. Jeg har store forventninger til at det rådgivende utvalget vil komme med forslag til tiltak som hele næringen vil ha nytte av, og som vi trenger for å bygge Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Grete Ingeborg Nykkelmo sier at hun ser frem til å lede arbeidet i det rådgivende utvalget.

– Daglig treffer jeg ungdom med engasjement og initiativ. Der ser jeg også at rekruttering til matfagene er lav i store deler av landet. Det er derfor positivt at regjeringen ønsker å se nærmere på hvordan vi kan styrke rekrutteringen til en så viktig bransje for Norge.

Matnasjonen Norge 2030

Innen 2030 skal Norge bli en matnasjon, og regjeringen ønsker å lage en strategi for dette. En forutsetning for å nå målet er god kompetanse gjennom hele verdikjeden for mat. Det betyr at vi må sikre oss en langsiktig rekruttering til matindustrien, institusjoner, restauranter og reiseliv. Det vil si til hele mat- og måltidsbransjen. 

Over flere år har det vært en synkende rekruttering til restaurant- og matfag i videregående skole. Utdanningsprogrammet hadde i 2019 det laveste søkertallet av alle utdanningsprogram på yrkesfag (og videregående skole generelt) samt den høyeste frafallsprosenten (siste tall er fra 2016).  Matindustrien rapporterer at de står overfor generasjonsskifte de nærmeste 5–10 årene, og er bekymret for rekruttering av relevant kompetanse. 

LES OGSÅ: Sviktende rekruttering gir kompetansemangel

Rekruttering under Grüne Woche

Statsråden og næringsdelegasjonen hadde rekruttering som tema under Grüne Woche i Berlin. Delegasjonen ble oppfordret til å komme med innspill til hva det rådgivende utvalget særlig bør gripe fatt i. Næringsdelegasjonens medlemmer gir sin fulle støtte til arbeidet i det rådgivende utvalget.

ANNONSE