Ny bok skal inspirere til sunnere kosthold i barnehagene

Boken «Kosthold og fysisk helse» handler om hvordan barnehagen kan bidra til bedre og sunnere matvaner hos barn, og dermed til god fysisk og psykisk helse. Dette er et svært viktig tema, mener forfatterne.

Boken er skrevet i forlengelsen av prosjektet SunnereBarn, som jobber for et kunnskapsløft og et bedre mattilbud i norske barnehager og i SFO.

– Vi har skrevet denne boken for å ha noe i papirform som er med på å underbygge arbeidet som gjøres gjennom SunnereBarn, fortalte Samira Lekhal, som er initiativtaker og leder av SunnereBarn, samt seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Overvekt blant norske barn

En ny rapport fra UNICEF satte rammen for boklanseringen, som fant sted på Litteraturhuset i Oslo. Innleder Jens Aas fra Unicef Norge fortalte at feilernæring og overvekt er en betydelig utfordring blant norske barn. 

– Usunt kosthold har en kjempestor konsekvens for barn, både når det gjelder fysisk og psykisk helse, påpekte Aas. 

Det er kjent at overvekt i ung alder ofte fører til overvekt som voksen, med tilhørende risiko for sykdom og dødelighet. 

Barnehagen gir unik mulighet

Ratib Lekhal, som er en av forfatterne bak boken, fulgte opp med å si at det er ekstra spennende å jobbe med barn og kosthold i Norge. Her går nesten alle barn i barnehagen; ca. 80 prosent av 1–2-åringer, og 97–98 prosent av barn mellom 1 og 5 år. Barna er i barnehagen nesten åtte timer hver dag, og spiser mye av den daglige maten der. Det gir store muligheter til å gi barn et sunnere kosthold allerede fra de er veldig små, uavhengig av foreldrenes kosthold.

Lettfattelig bok med konkrete råd

«Kosthold og fysisk helse» er skrevet så lettfattelig og tilgjengelig som mulig, så man trenger ikke tung helsefaglig bakgrunn for å ha glede av boken. Den gir grunnleggende kunnskap om kosthold og hvordan kosthold påvirker helsen. Det blir beskrevet hvordan barn utvikler matglede, og hvordan man kan utfordre smaksopplevelsene deres. 

Videre blir det beskrevet hvordan måltidet kan bidra til læring, og hvorfor den sosiale rammen rundt måltidet er viktig. Boken gir ikke minst konkrete og praktiske eksempler på hvordan personalet kan jobbe med mat, måltider og fysisk aktivitet i egen barnehage. 

I boka finner du også enkle tips til hvilke matvarer barnehagen bør tilby, hvordan man kan benytte måltidet som læringsarena, og hvordan personalet kan snakke med foreldre om matpakken og fysisk aktivitet.

ASKO Servering støtter SunnereBarn

SunnereBarn har en kostnadsfri ressursside for ansatte i barnehage og SFO. Nettsiden tilbyr kunnskap, e-læringskurs, opplæringsmateriell, praktiske råd og «måltidssjekken». I 2019 var 35 000 barn og 4000 ansatte involvert i SunnereBarn. Det tilsvarer ikke mer enn omtrent fem prosent av alle barnehagene i Norge, men initiativet er likevel det største av sitt slag.

– Dette initiativet trengs, og potensialet er kjempestort!, fastslo Samira Lekhal under boklanseringen. 

Det er næringslivet som betaler for SunnereBarn. ASKO Servering og Mat for minsten er blant samarbeidspartnerne. 

– Mat for minsten er et ekstremt godt konsept. De lager et helhetlig mattilbud og leverer ut til barnehagene, sier Samira Lekhal.

Les mer om Mat for minsten:

Sunn matglede i barnehagen

Mat for minsten – matglede for stadig flere

Sunnere barn med Mat for minsten

Lese boken?

Boken, som er utgitt på Cappelen Damm, kan kjøpes her.

Forfatterne bak boken er Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli.

Boken inngår i en serie med bøker som formidler forskningsbasert kunnskap om de yngste barnehagebarna. Målet er å inspirere til god praksis.

ANNONSE