Sunnere barn med Mat for minsten

+
Fra venstre Helena Slapø, prosjektkoordinator for SunnereBarn, Katie Knagenhjelm, ansvarlig for Mat for minsten, og Samira Lekhal, prosjektleder for SunnereBarn.

– Forebyggingen av fedme hos barn har tidligere vært usystematisk. Vi har manglet verktøy, men nå har vi fått det, sier Samira Lekhal, leder for SunnereBarn, et nytt prosjekt som gjennom kompetanseløft og endring av mattilbudet i barnehager og SFO vil gjøre sunnhet og god helse til en naturlig del av oppveksten. ASKO Serverings måltidskonsept «Mat for minsten» er en av løsningene.

20 prosent av barna i småskolealder er overvektige, og disse er fremtidige voksne med stor risiko for å få livsstilssykdommer. 

– God helse starter tidlig, påpekte Katie Knagenhjelm fra ASKO Servering da hun presenterte Mat for minsten under lanseringsseminaret til SunnereBarn. 

Unik mulighet for barnehagen

80 prosent av 1–2-åringene og 90 prosent av 3–5-åringene går i barnehage, der barna tilbringer store deler av dagen. Det medfører at hele 40–60 prosent av maten de spiser i løpet av en dag, inntas i barnehagen.

– Det gjør barnehagen til den ultimate arena for å drive forebyggende arbeid. Det er særlig barn fra familier med lav sosioøkonomisk status som er utsatt for overvekt, og barnehagen har en unik mulighet til å utjevne sosiale forskjeller, understreket Ratib Lekhal, som leder Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved BI.

– I rammeplanene for barnehage og SFO gis det retningslinjer for kost og ernæring, men behovet for kunnskap er helt prekært, fortalte Samira Lekhal til de fremmøtte.

Hun er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst - seksjon for barn og unge.

Kartlegginger gjort av Helsedirektoratet viser at barnehagene trenger mer kompetanse om sunt kosthold, i tillegg til flere konkrete verktøy. SunnereBarn bistår med hjelp i form av en kompetansepakke med kurs og opplæringsmateriell til ansatte. Pakken inneholder også «Måltidssjekken», som evaluerer det faktiske mattilbudet i en barnehage/SFO, samt et tilbud om bestilling av mat gjennom Mat for minsten.

Mat for minsten gir matglede

Mat for minsten er en ordning der barnehager kan abonnere på sunne og gode lunsjretter tre, fire eller fem dager i uken. Det vil uansett være frukt hver dag og to fiskemåltider per uke. 

Maten blir levert direkte i barnehagen, og krever kun et kjøleskap med plass til en ukes forbruk. Dermed løftes et stort ansvar bort fra de ansatte, som ofte opplever at de blir pålagt for mange oppgaver. 

Katie Knagenhjelm forteller at Mat for minsten gir matglade barn, og at erfaringene så langt har vært veldig positive.

– Barn spiser ikke nødvendigvis alt de får servert hjemme, men i barnehagen er det annerledes. Vi har faktisk opplevd å måtte filme barn som spiser fisk, for å bevise det for foreldrene. Det har også vist seg at barna blir mindre grinete de dagene det blir servert lunsj fra Mat for minsten; det er merkbar forskjell de dagene det er brødmat. 

– Det er så fint å se barna sitte rolige og spise sammen. De ansatte får tid til å sitte ned og spise med barna. Det gir anledning til gode samtaler, ikke minst om maten og dens opprinnelse, sier Katie engasjert.

I juli er det pause i abonnementsordningen, og Katie forteller at barna i en barnehage ble mer og mer irritert etter hvert som dagene gikk, og til slutt var det en som spurte:

– Nå kommer den ordentlige maten tilbake?

Les mer om Mat for minsten-konseptet her.

Viktig samarbeid med matbransjen

SunnereBarn gjennomføres av GreeNudge, og er delfinansiert av Gjensidigestiftelsen. Blant de øvrige samarbeidspartnerne finner vi NorgesGruppen og ASKO Servering.

– Jeg er veldig stolt av at ASKO trodde på ideen før prosjektet var på plass, og vil honorere ASKO og deres markedsdirektør Stig W. Jørgensen, kommenterer Samira fra scenen.

Hun mener det er helt nødvendig å samarbeide direkte med aktørene som er premissleverandører for utvalget av sunn mat. SunnereBarn støtter seg til nøkkelhullmerkede produkter, og fremhever utvalgte produkter gjennom forslag til handlelister. Samira understreker at gode valg må kommuniseres så konkret som mulig.

– Det er et stort mulighetsrom her! Istedenfor «mindre av», ønsker vi oss et økt fokus på «mer av». Mer av frukt og grønt, mer fisk og grove korn. 

– Nå må vi ut og kommunisere hvor viktig barnehage og SFO er for folkehelsen, fastslår Samira Lekhal.

Mer informasjon finner du på Sunnerebarn.no.

ANNONSE