Restaurant- og matfag: Mer penger til utstyr og lærlingtilskudd

+
Illustrajonsbilde fra arkivet. Foto: Thomas X. Floyd

Det har blitt gjort endringer i statsbudsjettet etter at det ble sendt fra regjeringen til Stortinget. Det kommer blant annet yrkesfagelevene til gode, som nå skal få opplæring med oppdatert utstyr.

Regjeringen gir 25 millioner kroner ekstra til bedre utstyr, i tillegg til andre satsinger som økt utstyrsstipend og økt lærlingtilskudd. Nøyaktig hvordan pengene skal fordeles, vil bli avgjort i komitéarbeidet i Stortinget før jul, skriver Nettavisen.

Betydelig behov

I den videregående skolen er det et betydelig behov for oppgradering av verksteder, i tillegg til større midler til råvarer og materialer for bearbeid i verkstedene. Dette inngikk i budskapet som NHO Mat og Drikke fremførte for Utdannings- og forskningskomiteen i oktober i år.

– Gledelig nok har regjeringspartiene bestemt seg for å gjøre noe med dette, sier direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke Terje Sletnes i en pressemelding.

– Det er fylkeskommunene som har ansvaret for de videregående skolene, og NHO Mat og Drikke håper at også fylkeskommunene ser den økte bevilgningen som en mulighet til å plusse sine egne budsjetter og satse på utstyr og tilstrekkelig med midler til råvarer og materialer, tillegger Sletnes. 

Les også: Kokkekunst på statsbudsjettet. NKL og Stiftelsen Årets kokk jubler

Skal få flere til å velge yrkesfag

Støtten gis som et tiltak for å få flere til å velge yrkesfag. I Granavolden-plattformen er det et løfte om å heve statusen på yrkesfagene. 

Særlig restaurant- og matfag har få søkere, og over halvparten av dem som begynner, dropper ut. Det får konsekvenser i form av udekket kompetansebehov i overnattings- og serveringsbedrifter. 

– Alle skjønner at om man i skolen har mekket på en gammel Toyota, men skal skru på en ny Tesla første arbeidsdag, så er man hjelpeløs. Bedre utstyrspark i videregående er en gjenganger fra alle hold når vi ber om tilbakemeldinger, og med disse millionene kommer vi nå et skritt i riktig retning, noe som vil gi flere elever muligheten til opplæring på utstyr de møter når de er i jobb, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (FrP) til Nettavisen. 

– Det er mange slitne kokkeskoler

Daglig leder i Stiftelsen Årets kokk, Arne Sørvig, skriver om tilstanden til dagens kokkeutdanning i en kronikk i Dagbladet i september:

«Norge har noen moderne kokkeskoler som uteksaminerer stolte unge kokkespirer, fagfolk landet trenger. Men – det er mange slitne kokkeskoler, med en lite inspirerende profil. Det er et langt stykke til de tekniske fagskolene i matbyer som København og San Sebastian. De norske skolene er derfor en del av problemet for faggruppen, som sliter både med å rekruttere motivert ungdom og å skaffe nok dyktige kokker til å dekke et økende behov. Dét kan fort bli en utfordring for andre enn kokker, lærere og folk i bransjen.»

[…]

«Behovet for kontinuerlig kompetanseutvikling i kokkefaget må tas på alvor, og følges av konkrete, strategiske forpliktelser. Kanskje vi trenger en offentlig strategiplan for kokkefaget og skolene? En ny giv?»

Les hele innlegget til Arne Sørvig her.

Nå kommer det altså 25 millioner kroner som skal fordeles mellom de ulike yrkesfagene. 

Yrkesfagene vil for øvrig gjennomgå flere store endringer til høsten. Det har kommet nye læreplaner, og elevene vil få spesialisering fra starten. 

ANNONSE