Søk om støtte til rekruttering innen 1. oktober

+
"Ung restaurant" har bidratt til at søkertallene til restaurant- og matfag i Trondheim har økt betraktelig. Her fra 2018.

Har du en idé om hvordan flere kan bli interessert i restaurant- og matfag, men mangler penger? Rekrutteringstiltak virker, og din idé kan få støtte!

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag kan hjelpe deg på vei. Søk innen 1. oktober.

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag jobber for at flere søker seg til restaurant- og matfag på videregående skole. For å øke rekrutteringen ønsker stiftelsen å bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for disse fagene. 

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke stiftelsen om midler. 

Les mer om stiftelsen og hvordan du skal gå frem for å søke.

Bli inspirert av tidligere suksesshistorier

I 2017 ga stiftelsen støtte til blant annet «Ung restaurant», et prosjekt som nå har blitt arrangert med stor suksess gjennom mange år i Trondheim. Ung restaurant har bidratt til at søkertallene til restaurant- og matfag i Trondheim har økt betraktelig. 

– Vi ser gjerne at et prosjekt som Ung restaurant blir etablert flere steder i landet. Det er enkelt å etablere, men man trenger noen ildsjeler, sa Geir-Rune Larsen v/ Rekrutteringsteam Trondheim til SMAKmagasinet etter tildelingen.

Intervjuet vi gjorde med ham, gjengir vi i sin helhet nedenfor. Bli inspirert, for her vil du se at gode tiltak virkelig nytter!

Tiltak som virker

Det er gjennomført flere tiltak for å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag. De ulike tiltakene er evaluert og analysert av det ledende markedsanalyseselskapet Opinion. Dette er deres viktigste funn:

  • Våg å velge bort de fleste. Fokuser på enkelte.
  • Praktiske møter med bransjen funker best.
  • Skoledagen er viktigere enn videre karriere.
  • Sats på ildsjeler og relasjonsbygging.
  • Tiltakene fungerer – om de gjøres riktig.

Les også: Popup-restaurant skal gi smaken på kokkeyrket

«Ung restaurant» inspirerer de unge

– Støtten fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag gjør det mulig å konsentrere seg om det matfaglige fremfor finansieringen i arbeidet med prosjektet, sier Geir-Rune Larsen, primus motor for Ung restaurant. Årlig får 60 ungdomsskoleelever prøve seg som kokker og servitører hos noen av de beste restaurantene i Trondheim. 

Gjennom gode opplevelser med matlaging skal Ung restaurant bidra til at flere ungdommer får øynene opp for en fremtid i restaurantbransjen. Prosjektet startet allerede for fire år siden, og ble gjennomført for femte gang i slutten av september.

Mersmak på kjøkkenet

Ung restaurant går ut på at ti ungdomsskoler stiller med hvert sitt lag bestående av seks elever. Ti restauranter stiller sitt kjøkken og sin kompetanse til disposisjon.

Geir-Rune Larsen, som til daglig er avdelingsleder for restaurant- og matfag ved Strinda videregående skole i Trondheim, forteller at det er en stor dag for elevene som deltar.

– I løpet av dagen skal de forberede, lage og servere en tre retters middag til foreldre, lærere, rektor, politikere og andre gjester. Utdanningspolitikeren som deltar, har i oppgave å takke for maten og fremsnakke bransjen.

Når kvelden kommer, samles alle til en felles premieutdeling, der det kåres en vinner blant skolene. I salen er det rundt 300 til stede, inkludert fylkesvaraordføreren.

– Elevene får møte bransjen, og får et innblikk i arbeidshverdagen på en restaurant. Tilbakemeldinger viser at elevene får et godt inntrykk av bransjen, og at mange blir inspirert til å velge restaurant- og matfag på videregående, sier Larsen.

Ildsjeler og dugnadsarbeid

Det er Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Trondheimkokkenes Mesterlaug som har gått sammen for å realisere Ung restaurant. Prosjektet har gjennom flere år blitt arrangert som en dugnad mellom flere aktører, deriblant restauranter, matprodusenter, leverandører, sponsorer og andre gode hjelpere.

– Vi ser gjerne at et prosjekt som Ung restaurant blir etablert flere steder i landet. Det er enkelt å etablere, men man trenger noen ildsjeler, understreker Larsen.

– Økonomi betyr mye når man jobber med rekruttering. Ung restaurant vil fortsatt være en dugnadsjobb som er avhengig av frivillige. Fast økonomisk støtte hadde selvsagt vært det ideelle, men midlene som vi nå har fått, kommer svært godt med!

«Ung restaurant» er da heller ikke det eneste rekrutteringsarbeidet som gjøres i Trøndelag.

Larsen har i mange år jobbet aktivt med å øke rekrutteringen til bransjen, og er initiativtaker bak flere prosjekter. Andre arrangementer som vil få glede av midlene fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag er «Vi dekker til fest» og «Skaff deg en fremtid». Omdømme inngår også som en viktig faktor i arbeidet. Og innsatsen bærer frukter.

Rekrutteringsarbeid med effekt

– Søkertallene til restaurant- og matfag ved Strinda økte med hele 74 % for skoleåret 2017/2018, forteller Larsen.

Elevene som startet i høst, ble spurt om hvilke rekrutteringstiltak de hadde fått kjennskap til mens de gikk på ungdomsskolen, og hvilke av disse de hadde vært med på. I tillegg ble de spurt om tiltakene hadde hatt betydning for utdanningsvalget, og i så fall hvilke; her svarte 40 % Ung restaurant, 40 % svarte Vi dekker til fest og hele 70 % oppga hospiteringsordningen inne på skolen som utslagsgivende.

– Dette gir en god indikasjon på at prosjektene virker positivt for rekrutteringen, og at de har skapt interesse for faget, selv om vi ikke kan si noe sikkert om hvor mange av disse som uansett ville søkt seg restaurant- og matfag.

Larsen legger til at en av elevene ble intervjuet av P1, der hun fikk spørsmål om hvorfor hun hadde søkt seg til restaurant- og matfag.

– Hun svarte at både hospitering, Vi dekker til fest og Ung restaurant hadde hatt betydning for valget.

– En annen positiv utvikling er at karaktersnittet har gått opp blant elevene vi har tatt inn. Vi ønsker oss selvfølgelig interesserte og motiverte elever som fullfører!

ANNONSE