Dansk firma satser sterkt på insektlarver

Insekter som menneskemat kryper stadig nærmere, skal vi tro danskene. Bedriften Enorm Biofactory har investert 30 millioner danske kroner for å etablere Danmarks første industrialiserte insektfarm.

Og det stopper ikke der. Planen er å investere 250 nye millioner i et fullskala industrianlegg, der man skal kunne produsere 100 tonn larver på dagsbasis. 

I første omgang skal larvene fra Enorm Biofactory brukes til dyrefôr, men tanken er å på sikt kunne levere insekter som råvarer til menneskemat.

Kan erstatte kjøtt og fisk

Årsaken til insektfokuset har med klima å gjøre. Menneskekroppen trenger proteiner, og i dag får vi proteiner primært fra kjøtt. Med en stadig økende verdensbefolkning, kan klimakostnadene ved kjøttproduksjon bli for store. Men proteiner kan vi også få fra insekter, til en lang lavere klimakostnad. Insekter kan ifølge ernæringsbiolog Lise von Krogh erstatte næringsstoffene i både kjøtt og fisk. 

Før vi fyller tallerkenen med larver, er det imidlertid en terskel vi må komme over først. Nemlig følelsen vi får når vi tenker på å spise larver ...

 

Les mer om insekter som menneskemat:

Hvor motiverte er vi for å spise insekter?

Skal gjøre insekter til en delikatesse

Har du jernmangel? Spis gresshopper!

Insektsmat kan gi kryssallergi

ANNONSE