Danskene vil ha enda mer økologi

Danskenes Landbrug & Fødevarers branchefællesskab for Økologi (L&F Økologi) har lagt frem ny ambisiøs strategi for å ytterligere øke den økologiske andelen av landbruket.

SMAKmagasinet har tidligere omtalt vårt sydlige naboland som verdensmester i bruk av økologiske matvarer. Og de gir seg ikke der. Nå vil L&F Økologi at Danmark skal bli enda bedre. L&F (Landbrug & Fødevarer) – som representerer dansk landbruk og matvareindustri – vil styrke Danmarks styrke økologiske konkurranseevne internasjonalt.

5 prosent mer effektivitet

L&F Økologi har nå som mål å øke ressursutnyttelsen av Danmarks økologiske jordbruksarealer med hele fem prosent. Målet skal nås gjennom å ta i bruk ny teknologi og ny viten. Ifølge L&F Økologi vil dette ikke bare øke næringens inntjening og bedre den økonomiske robustheten, men også bidra til å gjøre Danmark til nettoeksportør av økologisk mat. 
– Vi opplever stor interesse for dansk økologi rundt om i verden, og det potensialet må vi absolutt utnytte – til beste for de økologiske bedriftene og for bøndene. Nå forplikter vi Landbrug & Fødevarer til å gjennomføre minst tre økologiske eksport-kampanjer i året. Samtidig ser vi det som en oppgave med å erstatte en del av den økologiske importen med danske økologiske produkter, forteller L&Fs Leif Friis Jørgensen.

Dobling av produksjon og forbruk

Det er ikke bare mer effektiv ressursutnyttelse som skal styrke danskenes økologiske slagkraft internasjonalt. Den danske regjeringen har sågar satt som mål å doble (!) både økologisk produksjon og forbruk innen 2030 – et mål som de allerede i 2021 oppfordret Norge til å følge.

Økologi, grønt skifte og dyrevelferd

L&F Økologi ser en klar sammenheng mellom økologisk produksjon, økt dyrevelferd og gjennomføring av det grønne skiftet. Dette handler blant annet om lave utslipp, et landbruk som ikke ødelegger for biodiversitet, og om dyr som får leve så gode liv som mulig.

ANNONSE