20 år med Østfold Fairtrade: – Det løser ikke alt, men det nytter!

+
F.v.: Erling J. Ølstad (Mester Grønn), Tone Cecilie Faugli (Fairtrade Norge), Kåre Rune Hauge (Borg Bispedømme), Einar Stefanussen (Fredrikstad kommune), Henriette Holt Gausdal (Sarpsborg kommune), Mona Bøe (Kirkens Nødhjelp) og Ellen Andersen (Helly Hansen).

Onsdag 1. mars markerte Østfold Fairtrade sitt 20-årsjubileum med et seminar om statusen og fremtiden til Fairtrade i Østfold. På seminaret deltok representanter fra Fairtrade Norge, Fairtrade-kommunene i Østfold, næringslivet, kirken og organisasjoner som har engasjert seg for etisk handel og bærekraft.

Temaet for seminaret var «Fra Agenda 21 til FNs bærekraftsmål», med fokus på hva som kan gjøres for å nå målene lokalt og hvordan Norge kan fortsette innsatsen for å oppnå mer global rettferdighet.

– Gjennom ordninger som Fairtrade kan vi bidra til en mer rettferdig verden. Dette arbeidet er viktigere enn noen gang, spesielt nå som vi preges av krig, klimakriser og håpløshet, sier Aase Botnevik Rennesund, leder i Østfold Fairtrade, når hun innleder panelsamtalen under seminaret. – Ved å handle Fairtrade-varer og støtte etisk handel, gjør vi noe aktivt for å bidra til en bedre verden. Det løser ikke alt, men det nytter!

Fairtrade som virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som står for bedre handelsbetingelser, tryggere arbeidsforhold og en mer bærekraftig jordbrukspraksis for småskalabønder og arbeidere i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fairtrades visjon er en verden hvor handel og næringsliv fremmer rettferdighet og bærekraftig utvikling for alle. Fairtrade Norge arbeider for å gjøre det enkelt for norske forbrukere og virksomheter å ta bærekraftige valg.

Fairtrade-standardene stiller strenge økonomiske, miljømessige og sosiale krav til produksjon av råvarer og gjennom hele verdikjeden. Å kjøpe Fairtrade-varer er derfor et viktig virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål.
– Bedre råvarepriser er med på å utrydde fattigdom. Krav til arbeidsmiljøet og rett til å forhandle lønn gir anstendige arbeidsforhold. Krav til avfallshåndtering og begrenset bruk av plantevernmidler gir en mer ansvarlig produksjon, sier ordfører Siri Martinsen under åpningen av seminaret.

Minimumspris og premium

Alle Fairtrade-råvarer har en minimumspris og en premium. Minimumsprisen sikrer bøndene en garantert minstepris for råvarene sine, selv når de internasjonale markedsprisene er lave. På denne måten økes inntekten til arbeiderne. Samtidig sikrer premiumen en ekstra betaling til bøndene og arbeiderne. Dette er midler som benyttes av lokalmiljøet til for eksempel utvikling av skoletilbud, helsetilbud eller andre prosjekter i lokalsamfunnet.

Ved å kjøpe Fairtrade-produkter får derfor bønder og arbeidere ved Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer bedre råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold, økt kompetanse og mulighet til å investere i et mer bærekraftig jordbruk.
– Produksjon av og handel med jordbruksprodukter er den raskete måten å få mennesker ut av fattigdom, sier Erling J. Ølstad, en av grunnleggerne av Mester Grønn. De har satset på Fairtrade siden 2007, og er den største Fairtrade-aktøren i Norge. – Faste bindende kontrakter bidrar til forutsigbarhet, trygge arbeidsplasser og kunnskapsdeling. Fairtrade bringer inn en ekstra dimensjon som skaper nye muligheter for lokalbefolkningen og den oppvoksende generasjonen.

Ølstad understreker likevel at Fairtrade-ordningen er en vinn–vinn-situasjon for alle involverte parter.
– Mester Grønn sysselsetter 5000 mennesker i Afrika, forteller han. – Det er likevel minst like riktig å si at de 5000 som jobber i Afrika, sikrer over 2000 jobber her i Norge. Det viser hvor avhengige vi er av hverandre, og at samarbeid er essensielt.

Fortsatt sterkt behov for Fairtrade

Fairtrade har hatt en positiv utvikling siden oppstart. Antallet Fairtrade-bønder og -arbeidere har økt, noe som blant annet har resultert i at flere får utdanning og tilgang til helsetjenester.
– Generelt kan vi si at utviklingen går i riktig retning, sier Tone Cecilie Faugli, leder i Fairtrade Norge. – Fairtrade gir økt økonomisk trygghet og stabilitet til de bøndene og arbeiderne som er en del av ordningen. I Peru har for eksempel Fairtrade-kaffebøndene 50 prosent høyere inntekt enn de bøndene som ikke er en del av ordningen. Dette gir blant annet støtte til helse- og skolekostnader, som igjen gir en høyere levestandard. Gjennom Fairtrade sikres også kvinners rettigheter, og lønnsgapet reduseres. 

I Norge har omsetningen fra salg av Fairtrade-produkter økt jevnt og trutt siden starten, men i 2021 var det en nedgang som følge av koronapandemien. På verdensbasis har utviklingen gått i feil retning de siste par årene, som følge av pandemi og krig.
– Det har blitt økte ulikheter og økt fattigdom. Vi har utfordringer innen inntekt, likestilling, klimaendringer, avskoging, barnearbeid og mangel på levelønn, sier Faugli. – Når vi for eksempel ser på arbeidssituasjonen i verden, ser vi at 21 prosent er arbeidende, men likevel fattige. De fleste av disse er i Afrika. Det er derfor fortsatt et sterkt behov for Faitrade.

Hvordan få flere til å velge Fairtrade?

Under panelsamtalen ble det snakket om Fairtrades arbeid fremover, og hvordan man skal få utviklingen til å bevege seg i riktig retning igjen. En av utfordringene som ble tatt opp, var hvordan man skal få flere til å velge Fairtrade-merkede produkter. De fleste vet at Fairtrade er bra, uten å vite nøyaktig hva Fairtrade bidrar med eller hvorfor det er så viktig.
– Vi må bli flinkere til å formidle hvorfor Fairtrade fungerer, sier Ølstad. – Fairtrade-produkter koster litt mer, men pengene går også direkte til arbeiderne. Vi må få folk til å forstå at ordningen fungerer, for det gjør den faktisk! I tillegg handler det om at Fairtrade-standarden gir bedre kvalitet på produktene.

– Det satt lenge i ryggmargen vår at Fairtrade-kaffe ikke var spesielt godt, og slik er det kanskje med flere produkter, tillegger Kåre Rune Hauge, domprost i Borg Bispedømme. – Det kan derfor være nyttig at offentlige instanser kjøper inn og serverer Fairtrade-produkter, slik at folk oppdager at disse produktene har fått svært god kvalitet.

– Spørsmålet er jo om forbrukerne er villige til å betale mer, sier Ellen Andersen fra Helly Hansen. – Kanskje det vil utgjøre en forskjell hvis folk får vite hva det faktisk dreier seg om? Hvis et produkt plutselig koster mer enn det gjorde tidligere, trenger man å vite hva de ekstra pengene går til. Informasjon er kjempeviktig.

– Det er også viktig å fortelle de personlige historiene, legger Ølstad til. – Regjeringen fokuserer mye på pris, og da blir vi som forbrukere også opptatt av pris. Men vi må snakke om den damen i Afrika som ville dødd av brystkreft hvis det ikke hadde vært for at vi som forbrukere kjøper Fairtrade-merkede produkter, som igjen gjorde at hun fikk tilgang til helsetjenester. Fairtrade har en direkte effekt på samfunn og mennesker. 

– Det viktigste er nok å få frem at det man gjør for å hjelpe faktisk har en innvirkning, sier Mona Bøe fra Kirkens Nødhjelp. – Vi må nok tenke litt nytt og ungdommelig, og se på hvordan vi kan utnytte nye kanaler. Kanskje det hadde vært en løsning å ta kontakt med ulike ungdomsorganisasjoner? Det er tross alt ungdommene som er fremtiden.

– I tillegg må vi som offentlige aktører etterspørre mer og ha klare innkjøpskriterier, slik at vi gir kundene muligheten til å velge Fairtrade, avslutter Faugli.

ANNONSE