Derfor bør du velge Fairtrade-merket kaffe!

Fairtrade er en viktig sertifiseringsordning som betyr svært mye for mange produsenter, både når det gjelder økonomi, utviklingen av et bærekraftig landbruk og bygging av bedre infrastruktur.

Gjennom ordningen utbetales det et premium på toppen av den ordinære kiloprisen farmerne får for kaffen de produserer. Disse pengene øremerkes gjerne til fellesprosjekter som kommer mange til gode, enten det er snakk om utdanning, helse eller ulike velferdstiltak.

Sertifiseringsordningen Fairtrade ble etablert i 1988 og ble raskt populær både blant råvareprodusenter og konsumenter. Merkeordningen har etter hvert utviklet seg til å bli en internasjonal standard med rammeverk for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel.

Fairtrade Norge ble stiftet i 1997 og har som mål å gjøre det enkelt for forbrukere og virksomheter å ta bærekraftige valg. Det er inngått samarbeidsavtaler med 26 norske virksomheter som er gitt lisens til å benytte Fairtrade-merket på utvalgte produkter. I dag er mer enn 1200 Fairtrade-merkede produkter tilgjengelig i det norske markedet. Det finnes også 26 norske kommuner som har status som Fairtrade-kommuner. Det innebærer at kommunen har forpliktet seg til å kjøpe produkter fra denne merkeordningen, i tillegg til at de skal øke både forbruk og kjennskap til de ulike Fairtrade-produktene.

Les mer om ordningen på johjohannsonkaffe.no.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE