Manglende kunnskap om jod i tang og tare

Brunalger, slik som tang og tare, blir en stadig mer populær matkilde i Europa og vestlige land. Algene inneholder svært mye jod, og siden dette er et mineral mange nordmenn får for lite av, kan tang og tare være en god potensiell jodkilde. Enkelte alger kan imidlertid inneholde så høye nivåer at det kan bli et helseproblem.

Jod er nødvendig for at skjoldbruskkjertelen skal produsere nok hormoner, men det er likevel ikke bra med for mye jod. Helsemyndighetene anbefaler derfor å være forsiktig med bruk av tang- og tareprodukter. Forskere ved Nofima og Havforskningsinstituttet har gått gjennom all tilgjengelig informasjon om jod i tang og tare for å undersøke hvor mye jod som tas opp i kroppen. Forskningsartikkelen kan leses i sin helhet arkivet til Nofima.

Mange faktorer gir store variasjoner

Enkelte tang- og tarearter kan inneholde flere tusen ganger mer jod enn andre matvarer. Det er likevel stor variasjon i hvor mye som tas opp i kroppen. Forskerne fant at det er målt at alt fra 31 til 90 prosent av jodet tas opp. Opptaket avhenger blant annet av tareart, jodtype og prosesseringsmetode.

Jod finnes i ulike former, og de ulike formene tas opp i kroppen i ulik grad. Hva slags type jod de forskjellige algeartene inneholder, gjør altså utslag på hvor mye som tas opp i kroppen. Noen algetyper kan også inneholde flere ulike typer jod, noe som gjør opptaket vanskeligere å forutse. Ifølge forskerne finnes det få relevante studier om dette temaet, og de understreker derfor at mer forskning er nødvendig.

Studiene som er gjort på prosessering av tang og tare, viser at en del jod kan forsvinne under varmebehandling. Det varierer likevel stort; mellom 10 og 94 prosent av jodet forsvinner ved koking og blansjering. Hvor mye som forsvinner, avhenger blant annet av algeart og mengden kokevann som brukes. Siden resultatene er så sprikende, er det også her nødvendig med mer forskning før man kan finne prosesseringsmetoder som gjør at produsenter kan selge både trygge og forutsigbare tang- og tareprodukter.

Les også: 

Kilder: nofima.nohi.nohelsenorge.no

ANNONSE