På tide med litt makroalger på menyen?

Det høres kanskje ikke umiddelbart ut som noe det er verd å sette til livs, men faktum er at makroalger – i form av tang og tare – er verdens mest voksende matkilde. Et lite paradoks i den sammenheng er at vi i Norge, som har særdeles god tilgang på denne råvaren, i liten grad benytter oss av denne ressursen.

Faktum er at Norge har Europas største bestander av tang og tare. Man regner med at arealet hvor det vokser tang og tare langs kysten er like stort som Norges areal av dyrket mark. Potensielt høstningsvolum er anslått til utrolige 30 millioner tonn!

Betydelig vekst

Ifølge BBC satser stadig flere land på å utnytte denne ressursen, og høsting og dyrking av tang og tare vokser år for år. Globalt er veksten i dyrking av makroalger beregnet til 8 % årlig, noe som gjør dette til den raskest voksende matkilden i verden.
Ett av landene som satser stort på ytterligere vekst i produksjonen av makroalger, er India. Landet har i mange år benyttet tang og tare som medisin, men nå brukes også stadig mer til mat. India satser derfor betydelige beløp på å utvikle dyrking av makroalger. Store deler av landets kystlinje egner seg godt til en slik produksjon.
Mer bruk av tang og tare i maten vil kunne bidra til å oppfylle FNs 14. bærekraftsmål; «Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte».

SMAKmagasinet har tidligere skrevet om ulike måter å bruke denne ressursen på. Se bl.a. Det du trenger å vite om tang som mat.

 

ANNONSE