Vet du hva den samiske nasjonalretten er?

Er du mann, er det store sjanser for at du ikke vet det. Den yngre delen av befolkningen har heller ikke særlig peiling. Søringer bommer også. Kvinner, derimot, svarer i større grad riktig.

– Vi har to nasjonaldager i Norge. Samenes nasjonaldag er 6. februar, og markeres over hele landet. Det som regnes som den samiske nasjonalretten, bidos, inngår for mange som del av feiringen. Mat er en fin inngang til andre kulturer, og vi må ta vare på det mangfoldet vi har.

Det sier Ragnhild Kolvereid, prosjektansvarlig for reinkjøtt i MatPrat, om det som kommer frem i undersøkelsen utført av YouGov for MatPrat. Nordmenn har svart på spørsmål om reindrift, reinkjøtt og nasjonalretten bidos. På spørsmål om man vet hva som er den samiske nasjonalretten, svarer 40 % av kvinner ja, mens kun 29 % av mennene svarer det samme. Det er også langt flere kvinner enn menn som faktisk plukker ut den riktige retten, bidos, på oppfølgingsspørsmål med ulike alternativer.
– Det er ikke helt overraskende at det er flere kvinner enn menn som kjenner navnet på den tradisjonelle samiske festmaten, sier Kolvereid.

De yngste tror de vet best, men bommer mest

Selv om de yngste i størst grad svarte at de kjenner til hva som er den samiske nasjonalretten, er det de som i minst grad har greie på dette. I aldersgruppen 18–29 har 50 % svart bidos, noe som er langt lavere enn i resten av befolkningen.
– Vi vet at bidos blir laget og servert både i barnehager og på skoler over hele landet i forbindelse med den samiske nasjonalfeiringen. At unge voksne ikke tar med seg denne kunnskapen etter endt skolegang forteller oss at vi kanskje bør være tettere på de unge når vi formidler om norsk matkultur, sier Kolvereid. 

Søringer kan minst

49 % i Midt-/Nord-Norge svarer at de vet hvilken matrett som er den samiske nasjonalretten. Og 82 % av disse igjen svarer riktig på bidos blant hjulpne svaralternativer. Begge tall er langt høyere enn landsgjennomsnittet, og understreker at «disse kan mest».

Søringer, med unntak av Oslo-folk, er de som kan minst. På Sør- og Østlandet er det langt færre som vet hvilken rett som er den samiske nasjonalretten. I Oslo er det flere som svarer at de vet hva det er, og som faktisk svarer riktig.
– Dess lenger nord man kommer, jo tettere lever man på reindrifta, så det er naturlig at de i nord vet mest. Men det er på tide av søringene skjerper seg, ler Kolvereid.

6. februar er en fin anledning til å samles rundt matbordet, bli mer kjent med samisk tradisjonsmat og lære om samisk kultur.

ANNONSE