ASKO ØST lander viktige avtaler

+
– Vi er naturlig nok veldig glade for at stadig flere aktører innenfor offentlig sektor velger oss som leverandør, sier Morten Stubberud, fagansvarlig for offentlig sektor i ASKO ØST.

ASKO ØST har på kort tid inngått to viktige avtaler innenfor offentlig sektor. Både Oslo kommune og Nordre Follo har valgt ASKO ØST som leverandør fra 2023. Sammen med de øvrige avtalene som er inngått det siste året, bidrar dette til en betydelig økning av vareleveransene til offentlig sektor.

– Vi er naturlig nok veldig glade for at stadig flere aktører innenfor offentlig sektor velger oss som leverandør, sier Morten Stubberud, fagansvarlig for offentlig sektor i ASKO ØST.
– Dette tar vi som en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige og opptatt av de tingene som betyr mye for kundene våre.

Flere kriterier

– Selve anbudsprosessen er meget omfattende, og det er flere ulike kriterier som vurderes før det tas en avgjørelse. Vi må være konkurransedyktige på pris, og det har også vært viktig at vi tilbyr gode og bærekraftige løsninger som for eksempel transport på utslippsfrie biler.

I forbindelse med disse kontraktene har det også vært viktig å kunne tilby et bredt utvalg med bl.a. vegetarprodukter, økologiske produkter og Fairtrade-merkede produkter, forteller Stubberud.

Også kveldslevering

– For en del av leveringspunktene i Oslo vil det bli kveldslevering hvor sjåførene sørger for at varene settes inn på kjøl/frys og tørrvarelager. Dette gir en god vareflyt og bidrar til at kunden sparer tid. For å optimalisere leveringslogistikken, er vi i disse dager rundt på de ulike leveringsstedene for å gjøre oss kjent med lokasjonene.

Godt samarbeid

– At vi har fått flere viktige avtaler det siste året, er veldig motiverende, også fordi dette er et resultat av samarbeid på tvers av alle avdelinger i ASKO ØST. Både ASKO Servering, kundeservice, innkjøp, transport og kvalitetsansvarlig har levert viktige bidrag i prosessen. På den måten kan vi strømlinjeforme tilbudene slik at de blir best mulig tilpasset den enkelte kundes behov.

Vårt mål er å levere et konkurransedyktig produkt som bidrar til effektiv transport og lønnsomme løsninger både for nye og eksisterende kunder, sier Morten Stubberud. 

ANNONSE