Skatt eller ikke skatt; det er kjøtt-spørsmålet

Forskere og miljøpartier vil skattlegge rødt kjøtt og meieriprodukter, på samme måte som vi i dag skattlegger tobakks- og alkoholvarer. Hvis det er en god ide; hvorfor skjer det ikke?

På senhøsten 2020 skapte en fagtung gruppe av britiske helseprofesjonelle overskrifter med krav om klimaskatt på kjøtt. Nærmere bestemt rødt kjøtt. Pluss all annen mat som utfordrer klodens klima. Med mindre bransjen ordner opp selv innen 2025.

Gruppen, som kaller seg The UK Health Alliance on Climate Change (UKHACC), er intet mindre enn en kjempeorganisasjon av øyrikets ledende utdanningsinstitusjoner innen helse, den britiske legeforeningen, det legendariske fagtidsskriftet The Lancet, pluss mange fler. I alliansens rapport pekes det på at lignende skattlegging av plast- og sukkerprodukter har fungert, som vil si at klimaavtrykket fra de aktuelle varer har minsket. Hvis man klarer å oppnå det samme med kjøtt- og meieriprodukter, vil man ikke bare redusere klimagassutslippene. En tilleggsgevinst vil nemlig bli bedre folkehelse, siden britene – som resten av oss i vesten – spiser mer biff enn det som godt er. Mener UKHACC.

Men nei

Helsealliansens rapport ble med politisk kløkt utgitt i god tid før Storbritannias «National Food Strategy» ble lansert sist sommer. Dessverre for alliansen ble hele ideen om skatt skutt i filler. Undersøkelser gjort ved universitetet i Bristol viser nemlig at en slik kjøttskatt vil kunne skape en nasjonal regning på 242 millioner pund – rundt 3 milliarder kroner – hvert eneste år. Dette på grunn av ringvirkningene som redusert aktivitet i landbruket vil ha på hele samfunnet.

Britenes nasjonale mat-strategi legger likevel opp til en reduksjon i kjøttinntaket på hele 30 prosent. Men det må skje uten skatt som virkemiddel.

Også hos oss?

I 2017 skrev vi om Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, som skulle i gang med en utredning av en egen svensk kjøttskatt. I 2020 kom konkusjonen. Og det ble ikke uventet nei i Sverige også. SLUs begrunnelse var at effekten ville være for liten, da de fleste svensker kjøper den maten de liker uansett pris.

I Norge er det primært MDG som har omtalt skatt på «klimafiendtlig mat». Men heller ikke hos oss virker tiltaket særlig aktuelt.

ANNONSE