Forsiktig optimisme etter en strålende sommer

Mye er på vei tilbake til en slags normaltilstand. Det er gode nyheter for serveringsnæringen, skriver redaktør Nina Borgen i sin lederartikkel i SMAKmagasinet nr. 4. Bladet sendes abonnementene i dag.

Pandemien som har preget livene våre i halvannet år er på ingen måte over, men det er likevel mye som er på vei tilbake til en slags normaltilstand. Det er selvfølgelig positivt på mange måter, bl.a. for serveringsnæringen som totalt sett har hatt en god sommer. Det har også reiselivsnæringen i flere deler av landet. Mange aktører på Sør-, Vest- og Østlandet, har hatt en fantastisk sommersesong – bl.a. Hotel Kong Carl i Stavern som opplevde 99 % belegg gjennom sommermånedene. Les mer om dette på side 12.

Vi har også sett på hvordan «Grønne klasserom» og ny teknologi benyttes i arbeidet med å forberede Det Grønne Skiftet. Det gir elever i grunnskolen innsikt i både sirkulær økonomi og hva hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra til et bærekraftig samfunn. Det er igjen med på å skape bevisste forbrukere som er opptatt av hvor maten kommer fra, måten den produseres på og hvordan den tilberedes.

En konsekvens av utfordringene vi har opplevd etter mars 2019, er en økende vilje til å ta i bruk dataløsninger som forenkler og rasjonaliserer – som for eksempel kundebestillinger. Scanning av QR-kode på mobil går raskt, men hva gjør dette med kundeopplevelsen og servitørens rolle? Noe av svaret på det finner du på side 44.

Av øvrige saker i denne utgaven anbefaler jeg artikkelen om aktuelle øl-trender. Du finner også en egen sak med forslag til gode drikkevarer som kan kombineres med sopp! Det bør være aktuelt akkurat nå hvor skogen bugner av denne delikatessen som passer til så mye.
Ha en fin sensommer!

ANNONSE