Melkesyrebakterie kan øke holdbarheten på matvarer

+
Nisin kan dyrkes frem av valle, et restprodukt fra osteproduksjon.

Forskere ved Danmarks Tekniske Universitet har skapt en melkesyrebakterie som kan øke holdbarheten på matvarer. Bakterien har fått navnet nisin, og den kan være med på å redusere matsvinn.

Nisin hemmer veksten av mikroorganismer som ødelegger mat. Bakterien kan derfor brukes som konserveringsmiddel, og matvarer tilsatt nisin vil få lengre holdbarhet. For eksempel kan nisin tilsettes melkeprodukter, helt uten at bakterien endrer smaken på matvarene.

En bærekraftig utvikling

Ikke bare kan nisin sørge for redusert matsvinn, bakterien kan også gi en bedre ressursutnyttelse. Forskerne fant nemlig ut at nisin kan dyrkes frem av valle, et restprodukt innen osteproduksjon. For hver kilo ost som produseres, blir det omtrent 9 liter valle til overs.

Mange osteprodusenter trekker allerede ut både proteiner og laktose av vallen, og bruker dette til å produsere morsmelkerstatning og sportsernæring. Den resterende delen av vallen kan brukes til å produsere nisin. Dette gir en økonomisk gevinst for osteprodusenter, og er i tillegg en naturlig og bærekraftig metode å fremstille bakterien på.

ANNONSE