En forsiktig lysning i horisonten …

I den uhyre krevende perioden vi har vært gjennom, og som fortsatt vil prege hverdagen vår, har det vært viktig for mange av oss å lete etter de positive opplevelsene, skriver redaktør Nina Borgen i sin leder i SMAKmagasinet nr. 2 som leveres på posten i dag.

Vi har nå lagt bak oss et år med store utfordringer for veldig mange – spesielt innenfor serveringsnæringen og reiselivet. Arbeidsplasser er gått tapt, tusenvis er permitterte og et stort antall bedrifter som i utgangspunktet har hatt en sunn økonomi går en usikker fremtid i møte.

Situasjonen er så alvorlig at store deler av serveringsbransjen kan bli radert bort, skriver presidenten i Norske Kokkers Landsforening, Kim-Håvard Larsen, i et nylig publisert innlegg på smakmagasinet.no. Han har utvilsomt rett i at det haster med å få på plass tiltak som kan sikre både bransjen og ikke minst rekrutteringen. Skal vi ha faglærte, dyktige og innovative kokker i morgen, må vi legge forholdene til rette for det i dag! Derfor må vi tro og håpe at de varslede støtteordningene for næringslivet gir rom for gode løsninger som er tilpasset serveringsnæringens særskilte behov.

I den uhyre krevende perioden vi har vært gjennom, og som fortsatt vil prege hverdagen vår, har det vært viktig for mange av oss å lete etter de positive opplevelsene. Eller sagt med andre ord, de som kan gi et håp om en mer normal hverdag. Noe av det som har gjort stort inntrykk på meg, er den utrolige kreativiteten og det pågangsmotet som mange har vist. På kort tid har mange snudd seg rundt og skapt et takeaway-tilbud som har sikret aktivitet og arbeidsplasser i en vanskelig tid. I denne utgaven av SMAKmagasinet har vi besøkt flere spisesteder som har hatt stor suksess med dette. De gode erfaringene mange har gjort vil også gi grunnlag for nye muligheter den dagen vi får tilbake en mer normal hverdag. Den krisen som vi nå gjennomlever har også påvirket kjøpspreferanser og kundeforventninger som ganske sikkert vil prege bransjen i lang tid. Fraværet av et normalt serveringstilbud har også skapt et voldsomt behov for å møtes den dagen restriksjonene oppheves. Sammen med en gradvis økning i antallet vaksinerte, bør det etter hvert kunne gi en reell mulighet for at vi igjen kan møte våre venner på restauranter, kafeer og barer.

Kort sagt, det må være lov å si at vi ser en forsiktig lysning i horisonten!

ANNONSE