Villsvin i Norge

+
Villsvin er svartelistet i Norge. Målsetningen om å ha så få villsvin som mulig på et så lite område som mulig.

I steinalderen var villsvin en vanlig art i Norge. Så forsvant den rundt år 1000. Nå er den imidlertid på vei tilbake i full fart. I 2018 hadde vi omtrent 1000 villsvin i Norge, men det er spådd at tallet vil kunne nå 40.000 i løpet av 10–12 år. Hvilke konsekvenser vil dette kunne få for norsk natur?

Uønsket art

Villsvinet er en svartelistet art i Norge. Dette er fordi de kan ha negative effekter på sjeldne naturtyper og planter når de roter i jorda. Villsvin kan også påføre store beiteskader, ettersom de bruker hjørnetennene for å finne mat under bakken. De kan også gi kostbare ødeleggelser når de forsyner seg av for eksempel korn, grønnsaker og poteter. Når de forsyner seg av gressproduksjon, kan det også føre til skadelige bakterier i fôret til husdyr.

Tiltak

Miljødirektoratet har, i samarbeid med Mattilsynet, utviklet en handlingsplan mot villsvin (2020–2024). Et av tiltakene er at det er tillatt å jakte på villsvin året rundt. Målsetningen er å ha så få villsvin som mulig på et så lite område som mulig.Mattilsynet vil også betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som er felt i Norge.

ANNONSE