Serveringsbransjen tar smitteverntiltak på alvor

To mennesker står i kø på en restaurant
+
I følge Kristin Krohn Devold er de fleste serveringsbedrifter flinke til å tilrettelegge for de smittevernreglene de er pålagt.

– Jeg er utrolig imponert over bedriftenes omstillingsevne og måten de håndterer denne svært krevende situasjonen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, til SMAKmagasinet.

NHO Reiseliv har, i samarbeid med helsemyndighetene, utviklet gode smittevernveiledere for alle bransjene i reiselivet, inkludert serveringsbransjen.

– Vårt inntrykk er at mange serveringsbedrifter følger disse veilederne, og har vært flinke til å tilrettelegge for de smittevernreglene de er pålagt, sier Krohn Devold. Undersøkelsen de gjennomførte bekrefter at smitteverntiltakene gjør det mer krevende og utfordrende å drive bedriften, men de fleste klarer likevel fint å overholde disse.

Hygieneregelverket for matservering

Alle serveringssteder og barer kan holde åpent så lenge de følger Mattilsynets hygieneregelverk. I covid-19-forskriften § 14a. står det følgende om krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder:

«Serveringssteder, som restaurant, kafé, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.»

Hvordan takler serveringsbransjen smittevernreglene?

NHO reiseliv gjennomførte 31. juli en undersøkelse blant over 600 reiselivsbedrifter om hvilke smitteverntiltak de har opplevd som mest utfordrende for sine bedrifter, i forhold til å opprettholde normal drift.

  • 62 % av serveringsbedriftene svarte avstandsregelen
  • 38 % svarte antallsbegrensninger
  • 39 % svarte mat- og drikkebegrensninger, slik som servering ved bord, ikke lov med buffet, osv.
  • 16 % svarte ekstra hygiene eller rengjøringstiltak

Serveringsbedriftene er flinke til å tilrettelegge for god avstand mellom besøkende. Noen bedrifter opplever likevel at gjestene ønsker å sitte sammen i en større gruppe, og glemmer å ta hensyn til avstandsregelen. Ifølge undersøkelsen synes bedriftene det kan være vanskelig å kommunisere til gjestene at de må holde avstand innad i gruppen, men stort sett har det gått helt fint.

Det viktigste bedriftene må tenke på

Alle serveringssteder skal sørge for at gjester kan holde 1 meter avstand til personer som ikke tilhører samme husstand. Her må bedriftene også iverksette tiltak for å unngå kødannelse. I tillegg skal det være gode smittevernrutiner. Godt smittevern ved for eksempel buffetservering tilsier at serveringsbestikk må byttes ut ofte, og det må være større bruk av kuverter. Forsterkede renholdsrutiner er også viktig.

– Alt dette er arbeidskrevende, men vårt inntrykk er at bedriftene har iverksatt gode rutiner og håndterer dette på en skikkelig måte, forteller Krohn Devold.

Hvilke regler gjelder ved servering av mat og drikke?

Per i dag er det krav om at all alkohol skal serveres ved bordet. Frem til midten av juli var det krav om bordservering av både mat og drikke ved alle serveringssteder med skjenkebevilling. Ifølge Krohn Devold har dette vært en krevende regel for mange, fordi det krevde flere ansatte på jobb i en tid hvor de fleste hadde færre gjester enn ellers. Kravet om bordservering av alkohol er fortsatt arbeidskrevende, men bedre enn det var.

– På den andre siden er vi usikre på effekten av dette tiltaket. Det kan gjøre de ansatte mer utsatt for smitte fordi de må bevege seg mer rundt i lokalet, sier Krohn Devold.

15. juli åpnet helsemyndighetene opp for buffetservering igjen, såfremt serveringsstedene følger rådene om trygg servering. Denne endringen ble godt mottatt, og det har ikke dukket opp store problemer.

ANNONSE