– Oslos utesteder gjør en god smittevernjobb

Næringsetaten i Oslo har kontrollert 680 serveringssteder: – Hovedinntrykket vårt etter gjenåpningen av skjenking er positivt. De aller fleste skjenkestedene har gjort en god jobb med å implementere tiltakene for smittevern, sier direktør i Næringsetaten i Oslo Gunnhild Haugen til SMAKmagasinet.

Sommeren har inntatt hovedstaden, og med den et gradvis mer yrende uteliv. Likevel er mye ganske annerledes i år. Gjestene må fortsatt holde avstand til hverandre, og hygienekravene er strengere enn noen gang. Men: Er det noen som faktisk sjekker at koronatiltakene overholdes? Svaret er ja. 

I Oslo er det Næringsetaten som tar hånd om denne oppgaven. Siden skjenkestoppen ble opphevet for en måned tilbake, har Næringsetaten i snitt hatt hele 680 kontroller blant hovedstadens serverings- og skjenkesteder.

Sjekkliste

Her har man både sett på etterlevelse av alkoholloven, samt implementering av tiltak for å begrense smitte. Tiltakene som særlig kontrolleres er tilrettelegging for avstand mellom gjestene, og at gjestene har mulighet til å opprettholde god håndhygiene. Serveringsstedenes interne hygienerutiner sjekkes også.

Les også: Bransjeveileder for håndtering av smittevern

Godt fornøyd

– Skjenkestedene har generelt satt seg godt inn i informasjonen rundt smittevernreglene. Både innehavere og ansatte tar smittevernet på alvor, og har i stor grad forsøkt å sikre både gjestenes og de ansatte mot smitte. Det er avstandskravet på én meter mellom gjestene som er mest problematisk, sier direktør i Næringsetaten i Oslo Gunnhild Haugen til SMAKmagasinet. 

Mulig driftsstans ved avvik

Mindre alvorlige regelbrudd møtes gjerne med en gjennomgang av regelverket på stedet. Der tiltak mangler, eller avstandsregelen brytes, blir serveringsstedets smittevernansvarlige kontaktet med anmodning om utbedring. Og så blir det ny kontroll neste dag.

Ved grove regelbrudd kan Næringsetaten fatte vedtak om midlertidig driftsstans. Og overholdes ikke dette, kan politiet fysisk stenge stedet.

I skrivende stund er det rapportert om grove smittevernregelbrudd på kun åtte serverings- og skjenkesteder i Oslo. Og bare ett skjenkested har blitt stengt.

Meld deg på SMAKmagasinets nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på relevant bransjestoff.

ANNONSE