Utmerkelser i arbeidet for sunnere kosthold

+
– Jeg håper at disse utmerkelsene kan inspirere matvareaktørene til å tenke nytt og bidra til et sunnere kosthold, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet oppretter utmerkelser for aktører i matvarebransjen som har gjort en særlig innsats i arbeidet for bedre kosthold.

– Gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har vi over flere år hatt et godt samarbeid med matvarebransjen. Å få oss alle til å spise litt sunnere er en viktig oppgave. Nå vil vi hedre dem som gjør en særlig innsats for å utvikle sunnere matprodukter og oppfordrer forbrukerne til å velge sunnere matvaner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

To kategorier

Det har blitt opprettet utmerkelser i to kategorier: sunnere produkter blant matvarene som forbrukerne kjøper mye av, og påvirkning av forbrukeratferd gjennom sunnere markedsføring.

Det er mulig å nominere kandidater frem til 15. november 2020. Utmerkelsene deles ut 5. februar 2021, under finalearrangementet til Det Norske Måltid i Stavanger.

Hvem kan nomineres?

Aktører som har signert intensjonsavtalen eller tilslutningsavtalen, eller et datterselskap eller en del av et større selskap som har signert, kan delta. Aktørene sender selv inn egne bidrag. Hver aktør kan nominere flere initiativ/bidrag. Alle nominerte bidrag vurderes individuelt.

Kriterier for nominasjon

Kategori 1: Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere produkter 

  • Kriterier: Innovasjon, reformulering, prosessforbedring, porsjons- og pakningsstørrelser eller utvikling av nye produkter
  • Premiss: Utmerkelsen skal særlig være innenfor volumkategorier

Kategori 2: Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere markedsføring

  • Kriterier: Tiltak for å fremme sunnere alternativer og valgmuligheter for å påvirke forbrukeratferd rundt helse og kosthold: kommunikasjon og markedsføring, prisvirkemidler, produktplassering i butikk, kiosk, serveringssted eller lignende

Les mer om utmerkelsene og om nominasjonsprosessen på Helsedirektoratets sider.

Fortsatt en vei å gå

– Bransjen har gjort en stor innsats for å redusere salt i matvarene og sukkerforbruket i Norge er betydelig redusert de siste årene, det er kjempebra. Samtidig inneholder norsk kosthold for mye mettet fett og vi spiser for lite fisk, grønnsaker, frukt og bær. Jeg håper at disse utmerkelsene kan inspirere matvareaktørene til å tenke nytt og bidra til et sunnere kosthold, sier Bent Høie.

Intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. Målet er å øke andel av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd.

Les også: KBS-bransjen inn i samarbeid for bedre kosthold

Les mer om Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold på Helsedirektoratets nettsider.

ANNONSE