Detaljene rundt kompensasjonsordningen er klare

+
Forslaget til kompensasjonsordning for bedrifter som skal legges frem for Stortinget 3. april, kan bidra til å bevare mange verdifulle arbeidsplasser innenfor serveringsnæringen.

Detaljene rundt kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av koronakrisen, er nå klare. Portalen for innsending av søknader vil etter planen åpne fredag 17. april.

Fredag 27. mars presenterte regjeringen sammen med sentrale aktører i næringslivet som NHO, Virke, FinansNorge og LO, rammene for en kompensasjonsordning.

Det er to hovedkategorier av de som er søknadsberettiget: Bedrifter som er pålagt å stenge, og bedrifter som har opplevd et omsetningsfall på minst 30 %. For mars settes dette kravet til 20 %.

For bedrifter som er pålagt å stenge, vil regjeringen dekke opptil 90 prosent av det som betegnes som uunngåelige faste utgifter. Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, vil kunne få 80 prosent av sine uunngåelige faste kostnader dekket.

Egenandel

Bedrifter som faller inn under ordningen, må betale en egenandel på 10 000 kroner.
Det er satt en minstegrense for kompensasjon på 5000 kroner. Det høyeste beløp som kan gis i støtte til en virksomhet, er 30 millioner kroner pr. måned.

Evalueres underveis

Denne ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, men ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H) skal ordningen evalueres underveis.

Hvis det viser seg at justeringer er nødvendig, vil dette bli gjennomført. Det vil også bli foretatt løpende kontroller, slik at man sikrer seg mot at ordningen misbrukes.

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Behandling i Stortinget

Forslaget til utformingen av kompensasjonsordningen legges frem for behandling i Stortinget 3. april, og må godkjennes der. Det forventes ferdigbehandlet innen tirsdag 7. april. Etter dette skal forslaget godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

Parallelt med dette utarbeides det en teknisk løsning for søknadsportalen, slik at denne skal være operativ fra 17. april.

Foretak som er uten ansatte, uten aktivitet eller under konkursbehandling, vil ikke være kvalifisert til støtte.

Les også: Oslo kommune reduserer omsetningsavgiften på alkohol

ANNONSE