Nye kostholdsråd i 2022

+
Nye kostholdsråd vil påvirke hva vi vil ha på tallerkenen i årene fremover.

Arbeidet er i gang med nye, oppdaterte, nordiske ernæringsanbefalinger. Alt skal være klart til 2022.

De fellesnordiske ernæringsanbefalingene oppdateres jevnlig; sist gang i 2012. Disse anbefalingene danner et viktig grunnlag for de nasjonale kostholdsrådene, som hvert av de nordiske landene til enhver tid gir.

Merkeordninger som det nordiske nøkkelhullet, det danske Fullkornsmærket og det finske Hjärtmärket, er alle basert på anbefalingene som eksperter i hele Norden har arbeidet seg frem til.

Norsk prosjektleder

Arbeidet til de over 100 forskerne som jobber med den kommende oppdateringen, ledes fra Oslo. Det vil si; det er professor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo som er prosjektleder.

Bærekraft

Et særskilt fokus for de nye anbefalingene vil bli bærekraft, både når det gjelder produksjon og forbruk. Ny kunnskap og nye muligheter på feltet gjør det viktig med en grundig oppdatering.

Et annet viktig fokus vil bli sammenhengen mellom riktig kroppsvekt og helse. Overvekt og fedme forårsaker mange av helseutfordringene i alle de nordiske landene. En reduksjon her vil få positive ringvirkninger både for personlig helse og nasjonale helsebudsjetter.

ANNONSE