Har du en god idé for å få flere til å velge kokkeyrket?

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag deler ut økonomisk støtte og ønsker søkere til disse midlene. Søk innen 1. mars for å få realisert din idé!

For stiftelsen er det viktig å fremheve at den er åpen for alle gode forslag som kan bidra til økt rekruttering. Det er mange ulike måter å skape engasjement og interesse på. Derfor er det stor variasjon og bredde i de tiltakene som har fått støtte til nå.

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke stiftelsen om midler.

Stiftelsen har tre søknadsfrister per år, satt til 1. mars, 1. juni og 1. oktober.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til.

Søknadsskjema finner du her. Søknader sendes fortløpende til post@nkl.no

Les mer om Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag.

Bakgrunnen for stiftelsen

For fire år siden gikk Norske Kokkers Landsforening, NHO Reiseliv, Scandic Hotels, Mat & Drikke AS og ASKO Norge sammen om å etablere en stiftelse for å fremme rekrutteringen til bransjen. 

Det er en stor underdekning på faglærte kokker og servitører i Norge, og det skaper allerede store utfordringer. For å gjøre noe med dette er det helt avgjørende å sette fokus på tiltak som kan få flere unge til å velge kokk- og servitøryrket.

Stiftelsen har siden etableringen gitt betydelig støtte til en rekke aktiviteter som bidrar til å spre kunnskap om de muligheter disse yrkesfagene gir.

LES OGSÅ: Rekrutteringstiltaket "Ung restaurant" inspirerer de unge

Bli med som bidragsyter til stiftelsen

Rekrutteringsutfordringene for bransjen er ikke noe som bare angår en liten del av serveringsnæringen. Dette er noe som berører både serveringssteder, industri, skoleverk og grossistvirksomhet – kort sagt alle som arbeider innenfor denne næringen.

Derfor har initiativtakerne til stiftelsen et sterkt ønske om å få flere med i det arbeidet som stiftelsen gjør. Hør oppfordringen til Stig W. Jørgensen, markedsdirektør i ASKO Servering.

Flere bidragsytere vil kunne bidra til at det offentlige blir sterkere involvert i arbeidet med å øke rekrutteringen. Enda flere med i stiftelsen betyr mer kompetanse og større ressurser. Samtidig får vi også større tyngde i dialogen knyttet til yrkesfagenes fremtid.

ANNONSE