De nominerte til Årets kunde er nå klare

+
Gastro Catering ble kåret til Årets kunde i januar 2019. Fra venstre Tor Ivar Berg, Julia Arntsen, Ingri M. Johnsen og Jon Holm, som mottok prisen på vegne av selskapet.

Tradisjonen tro skal «Årets kunde» kåres på NorgesGruppens og ASKOs kunde- og leverandørsamling i begynnelsen av januar 2020. De tre nominerte til denne høythengende prisen er nå klare, og disse er denne gang Fratigruppen, Hotell Molde Fjordstuer og Oslo Street Food.

SMAKmagasinet har møtt alle de nominerte, les intervjuene med dem her:

Flere kriterier

I kriteriene for prisen legges det vekt på at de aktuelle kandidatene skal ha utmerket seg på ett eller flere områder når det gjelder god utvikling og vekst, at de er et samlingspunkt i nærområdet og at virksomheten preges av innovasjon og er opptatt av bærekraft.

Videre vektlegges det at kandidatene har en høy lojalitet til avtaler, og gode systemer og rutiner for innkjøp.

Èn vinner blant 14.000

Aktuelle kandidater til prisen foreslås av de enkelte ASKO-selskapene. På bakgrunn av disse forslagene, nominerer en jury tre finalister.

Det er et omfattende arbeid som ligger bak kåringen av «Årets kunde». I utgangspunktet skal det velges kandidater fra ASKOs mer enn 14.000 kunder. De nominerte som plukkes ut fra denne kundemassen, vil deretter bli vurdert av en jury fra ASKO Norges ledergruppe. 

 

ANNONSE