Nå kan du få dyrevernmerket gris

+
– Grøstadgris sitt slagord har alltid vært: Et godt liv fra fødsel til slakt. Derfor er det viktig for oss å være med blant de aller første som kan merke produktene med et dyrevernmerke, sier Trude Viola, daglig leder i Grøstadgris.

Frem til nå har det ikke vært mulig for forbrukeren å velge gris med garantert bedre dyrevelferd. Grøstadgris, som er tilgjengelig hos ASKO Servering, er en av produsentene som har blitt sertifisert.

– Vi er stolte og glade over å lansere kriterier for Dyrevernmerket gris, og at forbrukerne nå kan velge dyrevernmerkede produkter fra Norges fremste produsenter av utegris, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Dyrevernmerket er Norges eneste matmerke for bedre dyrevelferd. Merket er en garanti for at dyrene har hatt bedre velferd enn minstekravene i norsk regelverk.

Les reportasje fra da SMAKmagasinet besøkte Grøstadgris: – Hvis ikke en god kokk vil elske Grøstadgris, så veit ikke jeg!

Se video av de glade grisene på Grøstad gård.

Strenge krav

For å bli merket må produsentene oppfylle strenge krav til dyrevelferden som kontrolleres av en uavhengig inspektør. Kriterieriene sørger for at grisene får et betydelig bedre liv. Dyrevernmerket krever blant annet at grisene får mer plass og minst to typer rotemateriale som de kan spise, leke med og ødelegge. De skal også ha tilgang til uteområder.

– Øker bevisstheten

Grøstadgris er Norges største produsent av økologisk frilandsgris. Trude Viola, som er daglig leder i Grøstadgris, mener merkeordningen øker bevisstheten hos forbruker.

– Grøstadgris sitt slagord har alltid vært: Et godt liv fra fødsel til slakt. Derfor er det viktig for oss å være med blant de aller første som kan merke produktene med et dyrevernmerke. En merkeordning vi mener øker bevisstheten hos forbrukeren, og gjør det lettere å velge mat hvor man kan garantere bedre dyrevelferd.

Dyrevernmerket er heleid av den ideelle organisasjonen Dyrevernalliansen. Kommunikasjonsleder Live Kleveland, forteller at nettopp økt bevissthet er noe av hensikten med merkeordningen, og at Dyrevernmerket kommer både dyr, bønder og forbrukere til gode.

– Ved å vise frem alternative driftsmåter synliggjør vi at det er mulig å produsere mat med bedre dyrevelferd. Frem til nå har det ikke vært mulig for forbrukere å vite hvordan grisen egentlig har hatt det, sier Kleveland.

Om Dyrevernmerket

  • Norges eneste matmerke for bedre dyrevelferd. 
  • Kriterier er utarbeidet av Dyrevernalliansens fagmedarbeidere; veterinærer, biologer og sivilagronomer, med innspill fra bønder og forskere på dyrevelferd.
  • Inspektører fra et uavhengig sertifiseringsselskap sjekker at kravene blir oppfylt.
  • Dyrevernmerket har kriterier for kylling, storfe og verpehøns, i tillegg til gris som nå lanseres.

 

ANNONSE