Culinary Code: System for å lage en selgende meny

+
Det er veldig nyttig å se nærmere på hvem kundegrunnlaget består av. Så gjelder det å legge opp en meny tilpasset dette – både når det gjelder produkter og i kommunikasjonen med gjestene.

Hvem er egentlig gjestene dine? Hva er de opptatt av, og hva ønsker de på menyen? Dette er helt sentrale spørsmål det er viktig å stille seg for å finne frem til en god og selgende meny. For hva er det egentlig som styrer valgene våre når vi sitter med en meny i hånden?

Er du av den formening at folk flest går ut og spiser for å bli mette, tar du feil. Det er helt andre årsaker som motiverer oss for et restaurantbesøk. De fleste ønsker seg først og fremst en opplevelse. Derfor er emosjonelle beveggrunner en viktig forklaring på valget av spisested. Da er det en god strategi å spille på det emosjonelle i kommunikasjonen med kundene.

Den riktige koden

– Det er selvfølgelig mange ulike grunner til at folk velger det de gjør. Det som fungerer bra ett sted, trenger nødvendigvis ikke gi suksess et annet sted. Årsaken er gjerne at man betjener ulike kundesegmenter. Man har rett og slett ulike målgrupper, sier Corporate Chef / Manager business development i Haugen-Gruppen, Mats Johansson.

– Derfor er det så nyttig å se nærmere på hva kundegrunnlaget består av. Så gjelder det å legge opp en meny tilpasset dette – både når det gjelder produkter og i kommunikasjonen med gjestene. Her er Culinary Code som system et meget effektivt hjelpemiddel til å finne frem til «den riktige koden».

Det limbiske system

– Culinary Code er utviklet av produsenten Salomon FoodWorld, som er en av Haugen-Gruppens gode samarbeidspartnere. Enkelt sagt bygger dette på kunnskap om hvordan hjernens limbiske system fungerer. Dette er en samlebetegnelse på de eldste delene av storehjernen – også kalt den emosjonelle hjernen. I de aller fleste tilfeller er det emosjoner som styrer valgene våre – også når vi sitter med en meny i hånden, sier Mats.

Les mer om Salomon FoodWorld: Høy innovasjonstakt gir gode kundeopplevelser

Hva trigger følelsene våre?

– Man bør derfor kommunisere det som «trigger» det limbiske systemet, både gjennom hvordan en rett beskrives med ord og ikke minst gjennom den visuelle måten den presenteres på.

Enkelt skissert kan du sette opp et «kart» som gir en indikasjon på hvordan det limbiske systemet fungerer, eller sagt på en annen måte: Hvordan hjernen sorterer følelsene våre. Tenk deg en tredelt sirkel hvor en del er rettet mot disiplin og kontroll, en del er orientert mot fantasi og nytelse, og den siste er knyttet opp mot eventyrlyst og oppdagelsestrang. Disse er igjen påvirket av stimulans, balanse og dominans. Innenfor hvert område finner du en rekke ulike parametere som spenner fra moral, eventyrlyst og kreativitet til status og effektivitet.

Forhåndsprogrammert

– Alt dette bidrar til vår umiddelbare tolkning av sanseinntrykkene våre. Det er en effektiv og rasjonell måte å tolke verden på, men det gir ikke nødvendigvis en objektiv forståelse av det vi ser, fremhever Mats.

– Et enkelt eksempel er følgende: Du får servert vin i to ulike glass. Det ene er et Duralex kjøkkenglass, det andre er et Riedel vinglass. Umiddelbart tolker hjernen dette som at den dyreste og beste vinen er i Riedel-glasset – noe som ikke nødvendigvis er riktig. Det er med andre ord hjernens forhåndsprogrammerte referansegrunnlag som bidrar til vår tolkning. Derfor er ikke nye eller flere produkter på en meny alltid veien å gå for å lage en mer tilpasset og selgende meny.

Dra nytte av Culinary Code

Spør deg selv hvilke gjester du ønsker å nå med en rett eller et produkt. Hvilke ingredienser trenger du for å lage retten, hva er en god oppskrift for å lage den og ikke minst: Hvordan skal retten presenteres på tallerkenen?

– Det er både spennende og morsomt å jobbe med Culinary Code, og det gir gode resultater, fremhever Mats.

– Vi har gjennomført flere workshops med dette temaet hos kunder, og responsen er veldig bra. Mange har mye å hente på denne tilnærmingen, og vi i Haugen-Gruppen deler gjerne informasjon om hvordan en serveringsbedrift kan nyttiggjøre seg dette, sier Mats Johansson.

ANNONSE