Kan problemet med stillehavsøsters spises opp?

+
Fiskefarse ble tilsatt østers og stekt som fiskekake, eller «østerskake». Fiskefarsen har i utgangspunktet en mild smak, og østersen ga de nye fiskekakene særpreg.

Østers blir ansett som en delikatesse. Stillehavsøstersen blir derimot betraktet som et stort problem. Nå har forsker Sigurd Øines ved matforskningsinstituttet Nofima undersøkt hvordan stillehavsøstersen kan bli brukt i matlaging.

Vi omtalte den voldsomme økningen av stillehavsøsters i 2017. Stillehavsøsters er egentlig en fremmed art i Norge, og hører naturlig hjemme i Stillehavet. Nå finnes det millioner av dem langs norskekysten. Den sprer seg raskt, og fortrenger andre arter. 

Da vi skrev om stillehavsøstersen , nevnte vi at den smaker utmerket. Den når riktignok ikke opp til kravene som blir satt til den vanlige østersen som blir servert på restauranter i Norge.

Les også: Er det trygt å spise stillehavsøsters?

Østersen kan gjøre nytte for seg

Øines har likevel tro på at østersen kan brukes som mat, om enn i andre former enn tradisjonelle østersretter. På oppdrag fra stiftelsen Norconserv testet han og kollegaene potensialet for østersprodukter. De kom opp med flere ideer til retter der østersen kan gjøre god nytte for seg, deriblant gryteretter, fiskebolle med østerssmør, smaksforsterker i form av kraft, og østerskake (en variant av fiskekake). 

– Dette er bare noen eksempler på hva østersen kan brukes til. Det finnes flere østersprodukter på markedet, spesielt i USA og Østen. Det er et stykke fram enda, men jeg tror vi vil se slike og flere andre norske østersprodukter i årene som kommer. Vi har vist at det går an, sier matforsker Sigurd Øines i en pressemelding. 

– Gjennom disse forsøkene ble vi bedre kjent med egenskapene til stillehavsøstersen vår, om den skal brukes som mat. Dette er nyttig kunnskap om det skulle bli aktuelt å satse på den som råvare i matproduksjon, sier han.

Et stykke igjen

– Selv om det er lite realistisk at nordmenn skal spise opp all østersen som må fjernes hvert år, kan vi spise mer av den hvis den blir mer tilgjengelig, og i nye former. Forskningen vår peker på muligheter som kan legge til rette for dette, så sant produksjonen kan optimaliseres, og lovverkene tilpasses, sier Øines.

Før stillehavsøstersen kan utnyttes kommersielt, må man nemlig finne en måte å høste den på som ikke gjør skade på omgivelsene. Dessuten må man endre forskrifter og lovverk som per i dag er en hindring.

Detaljert beskrivelse av forskningsforsøkene finner du i rapporten «Stillehavsøsters som råstoff for bearbeidede produkter».

Ny rapport

Oppdatering: I desember 2019 ble det utgitt en rapport som utreder sentrale spørsmål og fagområder knyttet til høsting av stillehavsøsters som fremmed art og ny ressurs. 

I næringsutviklingen ser vi for oss et samspill mellom ulike sektorer, som salg av lokale østers og østersprodukter, turisme, restaurantnæring og overnatting, heter det i omtalen av rapporten. 

Rapporten finner du her.

ANNONSE