Er det trygt å spise stillehavsøsters?

Stillehavsøsters finnes nå i stor utstrekning langs norskekysten, og er attraktiv som mat. Samtidig er det en viss helserisiko forbundet med å spise stillehavsøsters, og hvis du høster dem til eget bruk, må du selv ta ansvar for å unngå å bli syk.

Smakmagasinet.no omtalte i fjor stillehavsøsters, som har hatt en kraftig oppblomstring langs norskekysten de seneste årene. Vi nevnte at stillehavsøstersen smaker utmerket, og at den med fordel kan spises – såfremt du er påpasselig med å følge blåskjellvarselet. Blåskjell er ansett som en indikatorart for de fleste typer skjell, men Mattilsynet opplyser at man ikke kan konkludere med at blåskjellvarselet også gjelder for stillehavsøsters, fordi det ikke er tatt ut nok parallelle prøver. Det finnes heller ikke noe eget varsel for østers.

Generelt anbefaler Mattilsynet at man ikke spiser selvplukkede skjell som ikke er testet for algegifter, bakterier og virus samt miljøgifter. 

Unngå norovirus

Stillehavsøsters kan inneholde virus, oftest norovirus, som er den vanligste årsaken til virusbetinget diarésykdom i Norge. Viruset skilles ut med avføring fra infiserte mennesker og dyr, som i neste omgang blir spredt til sjøen fra kloakkutslipp o.l. Østers bør derfor høstes i områder med god gjennomstrømning av friskt sjøvann og lite aktivitet av folk og dyr. 

Koking og steking vil drepe norovirus, men det er usikkert om damping er tilstrekkelig. 

Algetoksiner og miljøgifter

Varmebehandling vil ikke hjelpe mot algetoksiner, som kan være svært giftige og gi alvorlig sykdom hos mennesker. 

Man skal også være klar over at stillehavsøsters, i større grad enn blåskjell, har en tendens til å ta opp i seg miljøgifter. Antallet ringer på skallet til østersen vil være en indikator på alderen. 

Omsatte østers skal være trygge

Når det gjelder produsenter som omsetter skjell, er de ansvarlig for at skjellene som selges, er trygge. All kommersiell høsting må følge bestemte prosedyrer; som forbruker skal man derfor kunne være trygg på at skjellene ikke inneholder algegifter, mikroorganismer/smittestoffer eller miljøgifter som kan forårsake sykdom eller på annen måte være i strid med regelverket.

Hvorfor så mye stillehavsøsters nå?

Stillehavsøsters er egentlig en fremmed art i Norge, og hører naturlig hjemme i Stillehavet. Utbredelsen av arten her til lands skyldes milde vintre med høyere sjøtemperaturer, som gir mindre is-gnissing mot svabergene.