LOs sommerpatrulje: Fire av ti serveringsbedrifter bryter loven

Over 15 prosent av sommervikarene i serveringsbransjen får dårligere betalt enn minstelønn. Situasjonen var aller verst i Oslo og Akershus, der hele 49 prosent av de kontrollerte bedriftene betalte sine unge ansatte mindre enn den lovpålagte minstelønnen.

Det er blant funnene til LOs årlige sommerpatrulje, melder NTB.

Sommerpatruljen har ikke ført tall for bestemte bransjer tidligere, men etter allmenngjøringen av minstelønnen i overnattings-, serverings- og cateringbransjen har de ført egne tall for serveringsbransjen. Minstelønnen økte 1. juni i år fra 161 til 167,90 kroner i timen for de over 20 år. 

I tillegg bryter 14,6 prosent av serveringsbedriftene overtidsbestemmelsene, ifølge undersøkelsen. Det er langt mer enn gjennomsnittet, og en økning på 5,5 prosent fra fjoråret. 

Fokus på serveringsbransjen

For en måneds tid siden meldte vi at LOs sommerpatrulje i år skulle fokusere på serveringsbransjen, fordi dette er en utsatt bransje der det gjennom flere år har kommet avsløringer om lovbrudd.

Sommerpatruljen har i år besøkt 4788 bedrifter landet over, og hos 39,2 prosent fant de brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene, opplyser ungdomsrådgiver i LO og leder av sommerpatruljen Bjarne Lagesen til NTB. I år så sommerpatruljen særlig etter om verneombud er på plass. Mange av bruddene dreier seg om at mange ikke vet hvem som er verneombud. 

Graverende brudd

Det er spesielt én ting som overrasker sommerpatruljen etter årets kontroll, ifølge VG:

– Det er hvor graverende bruddene på arbeidsmiljøloven i serveringsbransjen er. De er verre enn vi trodde, både når det gjelder minstelønn, men også mistanker om svart arbeid, sier Medieansvarlig Gaute Børstad Skjervø i sommerpatruljen til VG.no.

Avisen rapporterer også følgende funn fra serveringsbransjen:

  • Omtrent fem prosent av de ansatte i serveringsbransjen mangler kontrakt, mens 3,3 prosent hadde mangelfulle kontrakter.
  • Én av ti bedrifter i serveringsbransjen hadde ikke vaktlister i henhold til arbeidsmiljøloven.
  • Patruljen hadde mistanker om svart arbeid hos 4,5 prosent av bedriftene i serveringsbransjen, noe som utgjør en tidobling fra 2018

Økt bruk av overtredelsesgebyr

– Vi håper at det fra politisk hold kan iverksettes bedre tilsyn, samt legges mer tid og ressurser i denne bransjen, sier Børstad Skjervø til VG.no. 

Tidligere i år varslet Arbeidstilsynet at de vil øke bruken av overtredelsesgebyr til overnattings- og serveringssteder som bryter med sentrale bestemmelser om arbeidstid og lønn. 

ANNONSE