Avgift har redusert salget av sukkerholdig drikke

+
Begrunnelsen for avgiften var å innføre konkrete tiltak for å bekjempe overvekt.

I fjor ble det innført en sukkeravgift i England. Ett år etter er fasiten klar; avgiften har gitt en betydelig nedgang i konsumet av sukkerholdige drikker.

Avgiften er differensiert etter hvor stort sukkerinnholdet er. Leskedrikker med et sukkerinnhold på mellom 5- og 8 gram per liter, skattlegges med 18 pence per liter. Avgiften for drikker med et høyere sukkerinnhold enn 8 gram, er 24 pence.

Helsetiltak

Begrunnelsen for innføringen av avgiften, var å innføre konkrete tiltak for å bekjempe overvekt. En innføring av avgiften ble bl.a. begrunnet med at dette ville være positivt for å redusere sukkerinntaket hos barn og unge. Det var en bred politisk debatt før innføringen av avgiften, og flere mente at den ville ha liten effekt. I tillegg mente enkelte at den ville medføre at mange bryggeriarbeidsplasser ville forsvinne.

Betydelig endring

Ett år etter er det mulig å trekke en konklusjon: Dette tiltaket har gitt den ønskede effekten. Salget av sukkerholdige drikker er gått betydelig tilbake, samtidig som salget av sukkerfrie variantder og drikker med lavt sukkerinnhold har hatt en økning. Eksempelvis er salget av Cola Zero økt med 50 prosent.

Flere varianter

En annen effekt av avgiften, er at et stort antall drikker nå har fått sine sukkerfrie alternativ. Dette gjelder både brusmerker og sportsdrikker. Det er også blitt lansert flere nye drikker med lavt sukkerinnhold, og trenden er at markedet i økende grad etterspør drikke uten tilsatt sukker.

ANNONSE