Økende interesse for TIND-produktene

– Det er fantastisk morsomt å oppleve responsen på våre produkter hos franske stjernekokker! Vårt marinerte og spekede lammelår er noe de aldri har smakt maken til, og som får stor oppmerksomhet der hvor vi presenterer det, forteller merkevaresjef Svein Andreassen i Tind.

– De gode tilbakemeldingene fra et marked som det franske, som kanskje er det vanskeligste å slå igjennom på når det gjelder produkter som dette, sier noe om den kvaliteten vi tilbyr og mulighetene det gir. Det tror og håper jeg kan bidra til at stadig flere norske serveringssteder ønsker å sette produkter fra TIND og Grilstad på menyen. Gode spekematprodukter gir et utmerket utgangspunkt for å lage spennende og selgende menyer!

Heldig fusjon

I 2016 ble TIND en del av Grilstad. Dette var positivt for begge parter. Grilstad fikk med dette en utvidelse av sitt spekematsortiment som dekket en kategori man tidligere ikke hadde. TIND fikk kompetanse og ressurser til å videreutvikle sitt konsept.

– Kombinasjonen Grilstad/TIND har vært meget vellykket på storkjøkken. Vi som kom fra TIND opprinnelig, ble tatt imot med åpne armer, og jeg opplever at vår samlede portefølje er noe som etterspørres i det norske storhusholdningsmarkedet, forteller Andreassen.

– Det er morsomt å presentere produktene våre for det profesjonelle markedet!

De gode kombinasjonene

– Spekemat smaker utmerket om du serverer det alene, men man kan få frem mye mer av smakene om man kombinerer det med annen mat. På dette området har vi lært mye gjennom vår kontakt med franske kjøkkensjefer. Av alle stjernerestaurantene som har tatt inn lammelåret vårt, er det vel ikke en eneste som serverer det alene. Det brukes i mange ulike kombinasjoner, og dette tror jeg vi kan lære mye av. Det finnes så mange spennende måter å utnytte denne gode råvaren på!

– Det forsøker vi å formidle i kommunikasjonen med kundene våre, både ute på messer og i brosjyrer. Da er det viktig å viser eksempler på hvordan man kan gjøre dette. Spekemat som møtemat og som tilbehør til supper er eksempler på det.

Lokalmatsatsing

– Vi ser en klart økende interesse for lokalmat i det norske serveringsmarkedet. Jeg tror det er flere årsaker til det. Flere og flere er opptatt av hvor råvarene kommer fra, og at de har en historie som det er positivt å formidle til kundene. Bærekraft er også en del av dette, og interessen for rene råvarer bare øker. I den sammenheng ser vi også et sterkere fokus på dyrevelferd, noe vi er svært opptatt av i Grilstad/ TIND, fremhever Andreassen.

– Jeg vil for øvrig berømme ASKO i denne sammenheng. De har vist at de ønsker å satse på lokalmatprodusentene, og har etter hvert fått et meget bra utvalg av denne type produkter. Jeg tror for øvrig det er en fornuftig satsing for alle som er opptatt av matturisme. Reiselivet får en stadig større betydning i Norge, og satser man på turisme, så bør man også tilby norske spesialiteter som møter gjestenes forventninger.

Fantastiske muligheter

– Hvordan er responsen på TIND og Grilstad i serveringsmarkedet?

– Vi øker omsetningen sakte, men sikkert. Det er tydelig at det er en økende interesse for kvalitet, og potensialet for fortsatt vekst er stort. Dette gjelder både TIND/Grilstad og spekemat generelt. Det synes jeg illustreres godt gjennom forbruket i Norge sammenlignet med Mellom-Europa. I Norge er forbruket av spekeskinke per capita på rundt 0,5 kilo i året. I land som Spania, Frankrike og Italia ligger det på 4,5 kilo! Det sier noe om hvor viktig spekeskinke er i disse markedene, og det sier noe om at vi har store muligheter for å bidra til en vekst i salget av spekemat. Det gjelder å tilby kvalitet og bredde, og det gjelder å inspirere til ulike måter å bruke spekemat på. Dette vil vi jobbe aktivt med i tiden fremover, sier Svein Andreassen.

ANNONSE