Kutter du matsvinnet, øker du lønnsomheten!

Dette var hovedfokus på årets «KuttMatsvinn-forum» som arrangeres av Matvett. Denne arenaen samler aktører fra hele serveringsbransjen, og er et nyttig sted for innsikt, inspirasjon og kunnskapsdeling når det kommer til hva som kan gjøres for å kutte det kostbare og ressurssløsende matsvinnet.

Det er mye som skjer på dette området, og det har skjedd flere positive endringer etter at KuttMatsvinn 2020-prosjektet satte matsvinnproblematikken på dagsorden. Det synliggjorde at man kan oppnå positive resultater både når det gjelder økt lønnsomhet og miljømessige gevinster – vel og merke om man tar aktive grep.
– Målet med disse tiltakene er å bidra til en halvering av matsvinnet innen 2030, fremholdt Anne Marie Schrøder fra Matvett.

Forumet bød på et variert og spennende program, med fokus på å gi oppdatert innsikt i matsvinnarbeidet, inspirere til smarte menyer for å bruke maten bedre, og tiltak for å få gjestene med på laget.

Matsvinn er utvilsomt en utfordring for serveringsnæringen, men det ligger også mange muligheter i en bevisstgjøring rundt dette og tiltakene man kan iverksette for å løse utfordringen. Mange gjør en god jobb på dette området, og tre aktører fikk priser for sin innsats.

Hva skal til?

Et godt utgangspunkt for konkrete tiltak kan være noen av de forslagene som ble lagt frem av Matsvinnutvalget tidligere i år. Utvalget hadde som mandat å utrede tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030. Utvalget ble ledet av Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og drikke og styreleder i Matvett. 

I rapporten fra utvalget listes det opp hele 35 tiltak. Ett av disse er å dele best praksis-eksempler.
– Erfaringsutveksling på tvers er nødvendig for at vi sammen skal finne nye og smarte løsninger, fremhevet Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør i NHO Service og Handel. Les rapporten på
Regjeringens nettsider.

Hva med gjestene?

Men er det mulig å få med gjestene på slike tiltak? Svaret er et klart ja, skal vi tro Ole Petter Nyhaug fra Opinion presenterte funn fra studien om forbrukernes holdninger til bærekraft og matsvinn gjennomført på oppdrag av Matvett.
– Matsvinn er faktisk det mest motiverende bærekraftstiltaket for norske forbrukere – vel og merke om det ikke krever for mye av dem. Derfor er en av de viktige suksesskriteriene at man gjennomfører tiltak og aktiviteter som gjestene ønsker å være med på. Første bud er å ikke gjøre det hele for komplisert. Det andre, og kanskje noe av det viktigste, er å informere gjestene på en god måte – gjerne før matopplevelsen. Hvorfor gjør man dette tiltaket? Hva betyr det for det enkelte serveringssted, og hvilken innvirkning har en reduksjon i matsvinnet i den store sammenheng? Dette er interessant og motiverende for de fleste.

Samtidig understreket Nyhaug at det enkelte serveringssted må evne å kommunisere sitt eget engasjement for saken. Det å bekjempe matsvinn er ikke noe gjesten kan eller skal ta ansvar for alene.

Inspirasjon i hverdagen

En spennende nyhet som ble presentert på «KuttMatsvinn-forum», er samarbeidet mellom team Sulten. Sammen med Sulten og et kokketeam med Nils Flatmark i spissen skal Matvett utvikle en 5-ukers smart meny for små- og mellomstore serveringssteder med minst mulig matsvinn. Nils Flatmark er både regjerende Norgesmester i kokkekunst og dobbelt nordisk mester, i tillegg til at han vant Årets Grønne Kokk i 2023. Det er med andre ord solid faglig tyngde som skal sikre gode og velsmakende oppskrifter.

ANNONSE