Kaffedagene 2024: Mange interessante temaer på dagsorden

Etter noen års pause var det endelig duket for Kaffedagene, et arrangement i regi av Norsk Kaffeinformasjon som tar sikte på å bidra med faglig innsikt og gode diskusjoner. I tillegg er målet å være en god arena for erfaringsutveksling bransjefolk imellom.

Årets arrangement kunne by på mange interessante innlegg som spente fra EUs avskogingslov og konsekvensene for kaffeindustrien, til hvordan kaffegrut kan bli en bærekraftig ressurs.

Viktige endringer

Man kan selvfølgelig mene hva man vil om EU som institusjon, men faktum er at lovgivningen i det europeiske fellesskapet også får konsekvenser for norsk praksis. En av de tingene som ble berørt i den forbindelse, er den økte oppmerksomheten EU vier problemene med avskoging. Dette er etter hvert meislet ut i en lovgivning som skal bidra til at landbruksprodukter – herunder også kaffe – ikke kommer fra områder som mangler regulering på dette området. Loven ble vedtatt i juni i fjor, og har en overgangsperiode på 18 måneder. Etter dette må alle importører/eksportører kunne garantere at produktene man selger/eksporterer ikke kommer fra avskogingsområder. Isabelle Lemmens som arbeider som bærekraftsansvarlig i European Coffee Federation orienterte om dette og det arbeidet som gjøres for å begrense bruk av plantevernmidler i kaffeproduksjonen.

NorgesGruppen og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og fungerer som et etisk kompass for norske bedrifter. Målet er å avdekke og forbedre kritikkverdige forhold når det gjelder menneskerettigheter og arbeidsforhold. Hensikten er å gi både forbrukere, investorer og samfunnet grunnlag for å ta informerte valg, samtidig som den legger grunnlaget for en mer bærekraftig og rettferdig global økonomi. 

Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen, var invitert for å snakke om hva Norges største dagligvareaktør gjør på dette området.
– Vi har 40 000 produkter i sortimentet, 2000 leverandører og tilbyr varer fra over 120 land. Vi er derfor helt avhengige av å ha med oss leverandørene våre for å sikre at vi ikke får inn produkter som er tilvirket gjennom for eksempel slave- eller barnearbeid. Enkelt sagt bidrar Åpenhetsloven til at det stilles krav til bedrifter om å ta mer ansvar i en stadig mer kompleks verden, fremhevet Pedersen. – En helt sentral ting å gjøre i den sammenheng er å gjennomføre en risikovurdering. Det betyr også at det er viktig for oss at leverandørene har ressurser til å følge opp ting som avdekkes.
– NorgesGruppens rammer for aktsomhetsarbeidet bygger på FNs veiledende prinsipper uttrykt i OECDs aktsomhetsvurderingsmodell. Samtidig er det viktig å understreke at det er helt nødvendig å samarbeide for å nå målene. Så må vi heller ikke glemme å ha med oss hjertet når vi skal praktisere dette på en god måte!

Kaffegrut som effektiv kompost

Vi drikker mye kaffe her i landet, og da blir det også mye kaffegrut – rundt regnet 10 000 tonn i året. Er det mulig å lage et levedyktig produkt av dette som i dag defineres som husholdningsavfall? Det mener professor Kamran Shalchian-Tabrizin ved Institutt for biovitenskap, UiO. Han har lang erfaring innen internasjonal grunnforskning i mikrobiologi, genetikk og bioinformatikk. Sammen med Erik Norgaard etablerte han Smartsoil Biotech AS høsten 2020.
– Vi ønsker å bidra til å redusere noen av de største globale problemene vi har i dag i jordbruket, sier Kamran Shalchian-Tabrizi og nevner følgende:   

  • To milliarder mennesker i både utviklede og underutviklede land lider av feilernæring – hidden hunger - forårsaket av mangel på sporstoffer.   

  • 24 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra landbruket.   

  • 40 prosent av alle avlingstap i landbruket skyldes sykdom som i hovedsak er forårsaket av mikroorganismer.

  • Områder rammet av alvorlig tørke er doblet de siste 40 årene. 

  • Avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag er et alvorlig og økende miljøproblem.   

  • Erosjon har forringet 24 prosent av produktivt land, noe som påvirker 1,5 milliarder mennesker.  

– Mikrober har fått svært lite oppmerksomhet i jordbruket, til tross for at planterøtter og jord har like stort behov for mikrober som tarmene i dyr og mennesker. Dette vil vi i Smartsoil gjøre noe med i samarbeid med landbruksnæringen.
Gjennom å tilføre jordlevende mikrober og mikrobeblandinger som gjenskaper jordliv og bedret jordhelse, kan man øke produktivitet og bidra til å redusere erosjon. Dette kan gjøres gjennom tilføringen av gode kompostblandinger hvor bl.a. kaffegrut kan inngå. Vi har eksperimentert med dette i et par år, og her har Bjørn Grydeland fra Norsk Kaffeinformasjon vært med oss og bl.a. hjulpet til med innsamlingen av kaffegrut. Resultatene er veldig spennende så langt, og nå ser vi på løsninger for å kunne samle inn og bearbeide kaffegrut i større skala, forteller Kamran Shalchian-Tabrizin.

Daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon, Marit Lynes, avrundet det hele med en oppsummering av Det norske folks kaffevaner slik det dokumenteres i Kafferapporten 2024. 

ANNONSE