NKL-president Kyrre Dybdal: – Glade kokker lager den beste maten!

– TINE Matcup og ASKO Servering Norgescup er gode eksempler på viktige samarbeidsprosjekter som betyr mye for oss i Norske Kokkers Landsforening og for rekrutteringen til restaurant- og matfag, sier Kyrre Dybdal, president i NKL.

SMAKmagasinet får anledning til en liten prat med presidenten under en av årets semifinaler i TINE Matcup. Serveringen av konkurransebidragene er nettopp over, og det er tid for noen refleksjoner rundt rekrutteringen til kokkefaget over en kaffekopp.

Et fag som byr på muligheter

– Vi har utvilsomt en oppgave å gjøre når det gjelder å endre oppfatningene mange har om kokkeyrket, kanskje spesielt dette med uheldig eller ubekvem arbeidstid. Det blir selvfølgelig en del kveldsarbeid på mange kokker, men det er det også for svært mange andre yrkesgrupper i dag. Det er ikke lenger spesielt for kokkeyrket. Selve faget vårt er jo veldig spennende, det er kreativt og byr på mange muligheter. Jeg tror også det er viktig at vi er det vi forsøker å fremstå som; rause, positive, glade og imøtekommende. Vi må riste av oss disse negative merkelappene som enkelte har satt på kokkeyrket. Heldigvis føler jeg at dette er blitt litt bedre de siste årene. Det er en gryende forståelse for de mange positive sidene ved det å jobbe innenfor restaurant- og matfag, fremhever Dybdal. – Vi er flinke til å snakke om bærekraftig produksjon, riktig bruk av ressurser og bekjempelse av matsvinn – som er bra – men vi må aldri glemme at den viktigste ressursen man har på et kjøkken er de som jobber der! Derfor er det å ivareta personalet så viktig. 
– Vi må ta vare på ungdommen når de kommer som lærlinger eller er på utplassering. Gir vi unge mennesker som er nysgjerrige på faget vårt en god mottakelse, opplever de også de mange positive sidene ved yrket vårt. Det mener jeg både er med på å gjøre at flere ønsker å velge denne yrkesveien, og å stå lenger i jobben. Jeg tror også det er viktig å erkjenne at andre kan løse ting på en god måte. Det må være rom for at oppgaver løses ulikt. Når det er sagt, har jeg på ingen måte noe imot disiplin. God disiplin er et kvalitetstegn og sikrer gode rutiner og systemer. Men jeg tenker at man skal være rause og positive med hverandre, noe som bidrar til arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø. Sagt på en litt annen måte, glade kokker lager den beste maten!

NKL løser et samfunnsoppdrag

– Mat-nasjonen Norge trenger yrkesfag som sikrer tilgang til fagfolk innenfor restaurant- og matfag, og vi trenger matproduksjon som gir måltids- og reiselivsopplevelser. Vi kan lære mye av andre nasjoner som er bevisste på å profilere seg gjennom dette. Derfor er det viktig å ha en stolthet når det gjelder å produsere råvarer av høy kvalitet, noe jeg også føler at det er en gryende forståelse for. Her mener jeg gjør NKL et meget viktig arbeid, ikke minst gjennom kokkelandslagene våre som er med på å promotere norske råvarer både hjemme og ute. Vi får anerkjennelse og gode ord for dette både av reiselivet og offentlige myndigheter, men ikke noen offentlig økonomisk støtte for den jobben som gjøres. Det skulle vi gjerne hatt! Hadde vi fått en permanent støtte, hadde det gitt oss langt flere muligheter, også i forhold til det rekrutteringsarbeidet vi gjør til beste for mat-nasjonen Norge. 

Gode partnere

– Heldigvis har vi mange gode samarbeidspartnere som vi oppfatter som både lojale og støttende. Vi er stolte av dette samarbeidet som gir oss muligheter bl.a. til å drive rekrutteringsarbeid. Vi i NKL kan på vår side tilby et nettverk som har en unik kompetanse som våre samarbeidspartnere får glede av. Jeg vil også trekke frem lokalforeningene våre. Vi er avhengig av lokalt engasjerte krefter. Det faglige nettverket som disse representerer, er viktige støttespillere og ambassadører for faget vårt og det felleskapet vi representerer.

– Hva kan gjøres for å få med enda flere i NKL?

– Vi jobber aktivt med å gjøre foreningen attraktiv for yngre medlemmer, bl.a. gjennom tilbudet Young Chef. Dette er et sosialt yrkesrettet nettverk for unge kokker fra man er lærling opp til 25 år. Her hjelper man hverandre og deler av erfaringer. Er man lærling, koster det ingen ting å være med. Jeg tror også at yngre kokker kan ha nytte og glede av den «historiefortellingen» og kunnskapen de eldre medlemmene står for. Sagt med litt andre ord, man må søke gammel kunnskap for å skape noe nytt. Vi trenger erfaring og kompetanse for å fornye og utvikle det norske kjøkken, og med det bevare interessen for norske mattradisjoner. Derfor er det faglige og sosiale fellesskapet i NKL så viktig.

Økt synlighet

– Jeg har tro på det å skape større oppmerksomhet rundt NKL og det vi arbeider med fordi det øker handlingsrommet vårt. Landslagene våre bidrar mye i den sammenheng, og de gode prestasjonene som lagene har stått for gjennom flere år har gitt oss mye. Dette bidrar til å øke fagets anseelse, noe som også har en innvirkning på foreldre og foresattes oppfatning av faget vårt. I den sammenheng tror jeg vi kan bruke profilen som konkurransene gir oss enda mer. Gjennom konkurransene for elever og lærlinger kan man vise overfor foreldregenerasjonen hvor flinke man kan bli i å meste en ferdighet. Uten sammenligning forøvrig, så er dette er en viktig og positiv side ved idretten, men hvorfor skulle ikke vi kunne gjøre det samme, undrer Dybdal. – Det er også positivt at vi har fått med oss community catering i NKL. Her fokuseres det sterkt på kvalitet og ernæring, noe som kan bidra til å gjøre norske kokker mer synlig også på dette området.
– Det er med andre ord mye positivt som skjer, samtidig som vi også har viktige arbeidsoppgaver og utfordringer å ta tak i. Derfor vil jeg henstille kokker som ikke er med i NKL til å bli med i foreningen! Da gjør man også en innsats for å høyne fagets anseelse og øke rekrutteringen til yrket vårt, sier Kyrre Dybdal.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

 

ANNONSE