Vinnere av Matprisen fra hele verdikjeden

Kolonihagen vant Matprisen 2023. Det kan være vanskelig for kvalitetsbevisste økoprodusenter å komme inn i dagligvaremarkedet, selv om etterspørselen etter økologisk mat er økende. Derfor er Kolonihagen så viktig – fordi de gjør det enkelt for oss å velge økologiske varer i hverdagen» sier Ingrid Kleiva Møller fra Matprisens jury.

Prisutdelingen Matprisen hedrer alle dem som jobber for å endre matsystemer i mer bærekraftig retning og som bidrar til å øke forbruket og produksjonen av økologisk og bærekraftig mat. Matprisen favner hele næringskjeden fra bonde til butikk. Hovedprisen gikk i år til Kolonihagen som ble rost av juryen for «mot og oppfinnsomhet og en vilje til å gripe inn i etablerte rammer og kreve en endring».

Årets formidler

Vinneren av Årets formidler ble i år Marit Kolby. Juryen applauderte prisvinnerens evne til å nå ut til grupper som tradisjonelt ikke bryr seg om ernæring eller forstår sammenhengene mellom mat, helse og miljø.

Årets kjøkken

Prisen Årets kjøkken gikk i år til restauranten Til Elise fra Marius på Helgelandskysten. «Årets pris går til et kjøkken som demonstrerer at råvarer trenger ikke å reise langt, og at kokkekunst og lokale krefter sammen blir noe mer» leste prisutdelerne Arne Brimi og Liz Buer opp på scenen.

Årets salgskanal

En annen vinner som knytter lokalt, bærekraftig matproduksjon sammen med kvalitetsrestauranter er Dagens, vinneren av Årets salgskanal.

Årets storkjøkken: Coor

Prisen Årets storkjøkken hedrer dem som tar grep på vegne av oss andre. Vinneren serverer bærekraftige måltider som både mennesker og miljøet har glede av, enten det er i valg av råvarer eller i å redusere matsvinn. Vinneren formidler tydelig for de som spiser hos dem hvilke klimavalg man har, noe som skaper økt bevissthet hos kundene om hvilken betydning våre handlinger kan ha. Å være mange som jobber sammen om det samme målet betyr stor miljøgevinst.

Årets produsent

Årets vinner ble Solhatt økologisk hagebruk, en aktør som har funnet sin plass i det store kretsløpet. De bidrar med noe livgivende og grunnleggende for vår matproduksjon, som vi lett glemmer og heller ikke er bortskjemte med her i landet

Debioprisen

Økologi er sentralt for utdeling av Debioprisen, og her ble Opaker gård årets vinner.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE