Positivt samarbeid om gode rekrutteringstiltak

TINE Matcup og ASKO Servering Norgescup er viktige rekrutteringstiltak som skaper fin oppmerksomhet rundt de mulighetene som restaurant- og matfag gir. Begge disse konkurransene inngår som viktige elementer i Norske Kokkers Landsforenings rekrutteringsarbeid.

Under semifinalene i TINE Matcup ble det anledning til en liten kaffeprat om rekruttering med sponsoransvarlig Veslemøy Grøtterød og sponsorsjef Ann-Kristin Syversen i TINE, markedssjef Nina Borgen fra ASKO Servering og Monica Larsen fra NKL.

– For oss er TINE Matcup et viktig tiltak – både fordi vi ser at dette betyr mye for deltakerne og bransjen og fordi det oppleves som veldig positivt internt. Vi registrerer også at de grepene som er gjort for å utvikle konkurransen fungerer godt. Det at vi nå arrangerer alle semifinalene hos TINE på Kalbakken gir like vilkår for alle, sier Veslemøy Grøtterød.
– Jeg tror nok også at dette er med på å skape en følelse av at man som deltaker er med på noe større.

Motivasjon og mestringsfølelse

– Den reisen elevene er med på gjennom å være med i TINE Matcup er positiv på flere nivåer. En ting er at det skaper motivasjon og gir mestringsfølelse. En annen ting er at dette gir en grundig forberedelse til fagprøven. Man får i praksis prøvd seg på alle elementene som inngår i denne prøven. Både TINE Matcup og ASKO Servering Norgescup gir også deltakerne en fin inngang til det å jobbe på et kjøkken eller som servitør. Dette er gode arenaer for å knytte kontakter i bransjen, fremhever Monica Larsen.
– Mange av de vi ser i TINE Matcup dukker senere opp i ASKO Servering Norgescup, noe som viser at konkurranser motiverer, tillegger Grøtterød.

Dyktige finalearrangører

Vinnerne av semifinalene i de to konkurransene møtes i Stavanger hvor NKL Rogaland har ansvaret for gjennomføringen av finalene.

– De gjør en fantastisk jobb og bidrar til at konkurransene blir en flott opplevelse både for de som er med og alle dem som besøker arenaen, sier Nina Borgen. – Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har med NKL og NKLs lokalforening. For oss i ASKO Servering betyr det svært mye å ha en profesjonell samarbeidspartner som gjør at arrangementet gir trygge rammer for deltakerne. Det skaper en kombinasjon av det sosiale og det faglige som er med på å gjøre deltakelsen i disse finalene til en minneverdig og inspirerende opplevelse.

Rekrutteringstrapp

– NKL er opptatt av å stimulere interessen for kokkefaget så tidlig som mulig. Vi har en «rekrutteringstrapp» som starter med aktiviteten MiniChefs som er for barn og unge i alderen 10-15 år. Deretter følger KOKKECAMPUS for elever mellom VG1 og VG2 i alderen 16-17 år. Så åpner det seg en mulighet til å satse på konkurranseerfaring gjennom TINE Matcup og ASKO Servering Norgescup for lærlinger. Disse konkurransene utfyller hverandre og spiller en sentral rolle i rekrutteringsarbeidet, sier Monica Larsen. – Samarbeidet med ASKO Servering og TINE fungerer meget godt og betyr mye for NKL.

Fin opplevelse

– Hovedmålet med disse konkurransene er å stimulere til økt interesse for fagene, men det er også et mål for oss som arrangører at vi skal gi de som deltar en hyggelig og morsom opplevelse! Vi ønsker å bygge opp og å skape motiverte deltakere som vil se på restaurant- og matfag som en spennende yrkesvei, understreker både ASKO Servering og TINE.

Nye muligheter

– TINE Matcup og ASKO Servering Norgescup fungerer godt i rekrutteringssammenheng, men hva kan gjøres for å bidra til en enda bedre rekruttering i årene som kommer?

– En av de tingene man kan gjøre er å få enda flere samarbeidspartnere med, mener Ann-Kristin Syversen. – Begge konkurransene er gode møteplasser og utmerkede arenaer for nettverksbygging. Jeg tror det ville vært positivt om enda flere besøker konkurransene også som aktive sponsorer og samarbeidspartnere med NKL. NKL er sentral i utviklingen av Det Norske Kjøkken og gjør en fantastisk jobb med å løfte og promotere norsk matkultur. Norske kokker er helt uunnværlige i dette arbeidet som betyr mye for mange ulike sektorer. Samtidig ligger det nok en liten utfordring i at kultur ikke alltid får den oppmerksomheten den fortjener, i alle fall om vi sammenligner NKLs sponsormuligheter med idrettens. Et positivt element i dette er imidlertid at stadig flere blir interessert i selve produksjonen av mat. På sikt kan det forhåpentligvis bidra til at NKL får flere sponsorer og samarbeidspartnere og gjennom det også økte midler til å drive sitt arbeid, sier Ann-Kristin Syversen.

Positivt samarbeid

– Vi har etter hvert fått et tettere samarbeid når det gjelder rekruttering til bransjen, og dette mener jeg er veldig verdifullt, sier Nina Borgen. – Vi har alle en felles interesse av å bidra til dette, og jeg tror også det ligger synergier vi kan hente ut gjennom å ha en tettere kontakt. Det er gøy med det samarbeidet vi har hatt og har på dette området, og det bidrar til en fin idéutveksling som gjør at både TINE og vi i samarbeid med NKL kan utvikle og forbedre rekrutterings-aktivitetene våre.
– Det å stå sammen gjør det enklere å gjøre en god jobb, sier Veslemøy Grøtterød.

Et godt arbeidsmiljø

– Et annet moment det er verd å fokusere på i rekrutteringsarbeidet, er betydningen av et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å ha innsikt i hvordan det er å jobbe som lærling, hva lærlingene er opptatt av og hva man kan gjøre for å skape en trygg og trivelig arbeidsplass. Det psykososiale miljøet på et arbeidssted har stor betydning, ikke minst for unge lærlinger som kommer fra skolebenken. En sterkere vektlegging av dette tror vi er positivt for ungdom som vurderer restaurant- og matfag som en fremtidig yrkesvei, sier Veslemøy Grøtterød, Ann-Kristin Syversen, Nina Borgen og Monica Larsen.

–––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE