Krav om flergangsemballasje i svensk serveringsbransje fra nyttår

EUs plastdirektiv (SUP-direktivet) ruller videre med stadig strengere krav. Ulike land tolker direktivet ulikt, men i Sverige blir det store emballasjeendringer straks klokken bikker midnatt på årets siste dag.

Den delen av svensk serveringsbransje som jobber med takeaway vil møte en ny hverdag 1. januar 2024. Engangsemballasje som inneholder mer enn 15 prosent plast blir ganske enkelt forbudt. I tillegg må bransjen kunne tilby takeaway-servering i flergangsemballasje, som må kunne leveres tilbake etter bruk gjennom en form for panteordning. Allerede i august 2022 skrev SMAKmagasinet om hvordan man i Göteborg testet ulike panteordninger i en prøveperiode. En av løsningene var å utstyre flergangsemballasjen med QR-koder, slik at kundene enkelt kunne «sjekke» emballasjen ut og inn mellom serveringsstedene.

Pilot-Panter

Det var denne sistnevnte løsningen som den svenske delen av det britiske matserviceselskapet Compass Group prøvde ut i Göteborg, i samarbeid med «retursystemoppstarten» Panter. Kundene – eller gjestene – skannet flergangsemballasjen både ut og inn, og vel inne igjen ble emballasjen grundig rengjort før neste utlevering. Kundene hadde 14 dager på seg til å returnere emballasjen de hadde fått med seg. Kunder som returnerte for sent fikk med seg en liten bot.

Gjennom pilottestperioden på Volvo Cars AB, der Compass Group driver flere personalrestauranter, fant man ut at man hadde spart miljøet for rundt 6.500 engangsforpakninger i løpet av det halvåret som testen varte.

Det haster

Compass Group vil nå gradvis utvide nevnte retursystem til alle sine mer enn 400 svenske serveringssteder. For det haster å få ordningen på plass. Kravet om å tilby alternativ flergangsemballasje gjelder nemlig alle bransjeaktører som serverer mer enn 150 porsjoner per dag. De som somler vil kunne risikere bøter på 10.000 svenske kroner. Fra og med 2026 settes porsjonsgrensen videre ned til 75. Målet er å redusere bransjens bruk av engangsemballasje med 50 prosent innen 2026.

Kilder: Besöksliv, Naturvårdsverket

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE