Göteborg forenkler emballasjepant

Sverige tar EUs plastdirektiv (SUP-direktivet) ett steg videre. Fra og med januar 2024 skal alle serveringssteder tilby ta-med-mat og -drikke i gjenbrukbar emballasje.

Og vestkystbyen Göteborg går i bresjen for implementering i det virkelige liv. Flere prosjekt er i gang for å finne frem til et praktisk gjennomførbart pantesystem for emballasje. Bærekraftutvikler Filip Eklund i destinasjonsselskapet Göteborg & Co sier til bransjemagasinet Besöksliv at det er nettopp her suksesskriteriet ligger. Alle ønsker jo å gjøre sin del for miljøet. Men blir det for tungvint – for forbrukere eller serveringssteder, eller begge – å gjennomføre et pantesystem i en ellers travel hverdag, så vil prosjektet strande av seg selv.

TINT og pant

Et av prosjektene som skal testes ut er skapt av emballasjeutvikleren TINT. Her handler det om at hver gang du kjøper ta-med-mat og -drikke, så blir varene levert i flergangsemballasje som du sjekker ut av spisestedet via QR-kode. Og som i tilfelle er med menyer, så er det heller ikke her behov for egen app. Noe som er med på å senke terskelen for bruk. Emballasjen kan så leveres inn igjen, på et hvilket som helst serveringssted. Her vil emballasjen bli vasket, og deretter satt tilbake i sirkulasjon. Vi snakker altså standardisering av emballasjen, som vil være felles for alle deltagerne i prosjektet. Ytterligere terskelsenking for gjennomføring, med andre ord.

Nudging med Chalmers

Flere prosjekter løper parallelt med TINTs panteprosjekt. Stiftelsen Chalmers Industriteknik jobber med noe de kaller «nudging». Det er en studie der fem kaffesjapper i Göteborg skal tilby kundene kaffe med opptil 10 kroner i rabatt, hvis kundene har med egen kopp eller kjøper flergangskopp på stedet. En av kafeene tester også ut et klippekortsystem, der kunden kjøper en flergangskopp og et klippekort på et visst antall påfyllinger. Forsøket skal evalueres i høst, og SMAKmagasinet lover å følge med.

ANNONSE