Økte priser påvirker grøntforbruket vårt

I går avholdt Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) en fagdag hvor de presenterte forbrukerutviklingen i forbruket av frukt og grønt. Temaet for høstens fagdag var hvordan dyrtid påvirker forbrukernes valg når det kommer til frukt- og grøntkonsumet.

Tore Angelsen, analysesjef i OFG, presenterte de ferske tallene for 2023. Fjorårets undersøkelse viste at pris ble vektlagt i større grad enn tidligere, og at dyrtid påvirker forbruket. Dette kalles den første fasen av dyrtid. Nå er vi i enda en ny dyrtid. Hvordan har det gjort utslag på forbruket vårt av frukt og grønt?

Pris blir stadig mer avgjørende

Tallene fra 2023 viser at selv om andelen som spiser 5 om dagen har holdt seg relativt stabil det siste året, har vi også de laveste nivåene som har vært målt siden OFG begynte å måle frukt- og grøntforbruket siden 2017. Tallene viser en indikasjon på at det gjennomsnittlige, daglige forbruket har gått noe ned. Det er nemlig stadig flere som spiser svært lite frukt og grønt, og nesten ⅓ av landets forbrukere spiser sjelden eller aldri frukt og grønt.

Årets tall viser også at stadig færre er villige til å betale ekstra for å få høy kvalitet på produktene, og stadig flere kjøper de billigste alternativene. Tallene viser altså at betydningen av lav pris har økt siden 2022, og at dette går på bekostning av kvalitet.

Dropper grønnsaker til middag

Av de forbrukerne som planlegger å kjøpe frukt og grønt når de går på butikken, er det mange som ombestemmer seg. Årsakene til dette er både dårlig kvalitet og høy pris. Samtidig har norskpreferansen gått ned – der det tidligere var viktig at frukt og grønnsaker var dyrket i Norge, er prisen nå viktigere for de fleste. 

En vesentlig endring i forbruket er at vi spiser mindre grønnsaker og salat ved siden av kjøtt og fisk til middag. 1 av 4 nordmenn sier at de dropper salat og grønnsaker til middag, nettopp på grunn av økonomi.

Både kvinner og menn spiser mindre frukt og grønt enn tidligere, men det er fortsatt kvinner som spiser mest. Likevel har forskjellen mellom menn og kvinner blitt mindre. Barn har et stabilt forbruk – lavt, men stabilt.

Forbruket oppsummert

Det er stadig flere som vektlegger lav pris, og det trekker ned forbruket vårt. I dag er det kun 18,6 prosent som spiser anbefalt mengde på 5 om dagen. Siden målingen startet i 2017, har forbruket av frukt og grønt gått stadig ned, og i 2022 ble det målt et foreløpig bunnivå.

Det er imidlertid en indikasjon på at det gjennomsnittlige forbruket er redusert enda litt mer fra 2022 til 2023. Årsakene til dette er at det er stadig flere som spiser lite frukt og grønt, og det er flere som vektlegger lav pris på grønnsaker. Denne gruppen har et lavere forbruk enn de som i større grad vektlegger andre egenskaper, slik som smak og utseende. Det trekker ned det gjennomsnittlige forbruket vårt.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.