Ecolab: Bærekraftige løsninger sikrer effektivitet og lønnsomhet

– Ecolab er en leverandør som i flere år har satset målbevisst på å utvikle bærekraftige løsninger som fungerer godt for kundene og som bidrar til god økonomi innenfor hygiene og rengjøring, sier kategorisjef i NorgesGruppen, Tom Cato Malmer.

– Vi har hatt et godt samarbeid med dette selskapet i flere år, og jeg oppfatter at de er svært lydhøre for de innspillene vi kommer med. Ecolab har en strategi om å være miljøsertifisert og utvikle Svanemerkede produkter, noe som betyr mye både for oss og for stadig flere av våre kunder.

Ecolab er et verdensomfattende selskap med mer enn 47 000 ansatte i mer enn 170 land og en årlig omsetning på ca. 14 milliarder dollar. Selskapets forretningside er å levere vitenskapelig baserte løsninger basert på datadrevet innsikt, samt en service som fremmer matsikkerhet og opprettholder rene og trygge omgivelser.

Mange muligheter

– Som en del av dette er vi opptatt av å optimalisere forbruket av vann og energi samtidig som vi bidrar til å øke effektivitet og bærekraft hos våre kunder, sier Country manager i Norge, Rune Sparbo.

– Kan du nevne eksempler på produkter og systemer som bidrar til dette?

– Her har vi mye å by på! For eksempel Wash´n Walk gulvrengjøring som er en revolusjonerende kjemi som ikke krever skylling slik som tradisjonelle gulvrengjøringsmidler gjør. Dette reduserer både tid og vannforbruk, det siste med hele 50 %.
– Jeg må også fremheve vår såkalte «Solid-teknologi» hvor konsentrerte blokker med vaskemidler løses opp ved å tilføre vann i en lukket dispenser. Dette utviklet vi på 80-tallet og var i opprinnelig laget for maskinell oppvask. Denne teknologien er videreført til mange nye områder, for eksempel tøyvask. En god ting med dette er at det bidrar til å redusere utslipp i forbindelse med transport. CO2-utslippet kan reduseres et sted mellom 40- til 60 % i forhold til transport av flytende produkter fordi de ikke inneholder vann. Disse produktene kan også bidra til å redusere forbruket av vann ved å redusere behovet for forvask eller omvask, fremhever Sparbo. – Vårt Apex-system er en videreutvikling av teknologien som er nevnt ovenfor. Apex består av en serie produkter som dekker alle behov i oppvaskprosessen fra maskinoppvask, tørremiddel, bløtlegging og manuell oppvask. Felles for alle disse er at emballasjen er betydelig redusert og kun består av en tynn plastfilm. Dette gir de samme fordelene som Solid-kapslene når det gjelder reduksjon av CO2-utslipp og vann. I tillegg reduseres avfallsmengden betydelig.

– Vann er jo helt essensielt når det gjelder rengjøring. Samtidig er dette en ressurs det er avgjørende å utnytte på beste måte. Hvordan kan man redusere vannforbruket i denne sammenheng?

– Vann er helt nødvendig i mange viktige prosesser, både når det gjelder oppvarming og nedkjøling, produksjon og selvfølgelig rengjøring. Innenfor rengjøring er selve metoden man bruker helt avgjørende. Derfor tilbyr vi kundene våre regelmessig opplæring i produkter og prosedyrer, samtidig som vi utvikler optimaliserte prosesser som gjør at man kan få kontroll på vannforbruket sitt. Vi er også opptatt av å formidle hvor mye det er å hente på og forhånds-impregnere mopper og kluter. Gjør man det, kan det bidra til å redusere forbruket av vann til rengjøring av gulv og overflater med opptil 50 %, fremhever Sparbo. – Det sikrer også at man ikke bruker mer rengjøringsmidler enn det man trenger. 
– Mange har også mye å hente på å bruke mikrofiberkluter til rengjøring fordi de inneholder fiber som fanger opp både støv og bakterier. Det kan bidra til at man trenger mindre av både rengjøringsmidler og vann enn om man bruker tradisjonelle bomullskluter. I den sammenheng anbefaler jeg gjerne vårt sortiment av 100 % mikrofilberkluter og mopper som kan bidra til å redusere vannforbruket med opptil 80 %.

– Hvor mye kan konsentrerte rengjøringsmidler bidra til å redusere CO2-utslipp?

– Ecolab har jobbet mye med å utvikle konsentrerte produkter for nettopp å redusere mengden vann som må transporteres. Klar til bruk-produkter inneholder opptil 90 % vann. De krever mer plass og bidrar til et betydelig høyere CO2-utslipp. For å gi et inntrykk av hvor mye man kan spare klimaet, kan vi ta utgangspunkt i vår nye rengjøringsserie Maxx S. Den kan blandes ut til 0,1 % ute hos kunden. Det vil si at en liter av dette konsentrerte produktet kan erstatte så mye som 1000 1-liters flasker av et klar til bruk-produkt!

– Ecolab har utvilsomt mange gode produkter, men hvordan kan man måle effekt og gevinst av produkter og systemer som leveres?

– Vi er opptatt av å tilføre våre kunder en verdi i form av økt ytelse, driftseffektivitet og miljøpåvirkning. For å kunne dokumentere dette har vi et system vi kaller eROI. Her ser vi på kritiske komponenter i våre prosesser for å sikre at vi faktisk gjør en forskjell i det daglige for våre kunder. Her måler vi:

  • Økt ytelse: Vi skal sikre systemer som gir rene, trygge og hygieniske miljøer
  • Effektiv drift: Vi identifiserer måter å forbedre effektivitet og resultat som reduserer de totale kostnadene innenfor hygiene og renhold
  • Miljøpåvirkning: Vi hjelper kundene med å redusere miljøpåvirkningen slik at de kan nå bedriftens bærekraftsmål

– For å bekjempe de klimaendringene vi nå er vitne til, må alle virksomheter fokusere sterkere på en vital ressurs, nemlig vann. Det er derfor viktigere enn noen gang at industrien gjør sine forpliktelser om til konkret handling. Vann og energiforbruk et tett forbundet. Ved en bedre håndtering av vannforbruket, kan man også redusere energiforbruket og med det utslippet av klimagasser, sier Country Manager i Ecolab Norge, Rune Sparbo.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE