Cruisetrafikk skaper bølger: Ny turistskatt på trappene?

Norge har i mange år vært et yndet mål for cruiseturisme, og Bergen er spesielt populært som reisemål for cruiserederier verden over. Nærmere ¼ av verdens cruiseskip har denne byen som en av sine destinasjoner. Nå vurderer et regjeringsoppnevnt utvalg innføring av turistskatt bl.a. på cruiseturisme.

For noen er denne turismen et positivt innslag, mens andre er svært betenkte over de miljømessige sidene ved denne typen turisme. Det blir enkelt sagt et spørsmål om cruisetrafikken koster mer enn den smaker, både når det kommer til det klimamessige avtrykket den avgir, og når det gjelder hva cruisedestinasjonene sitter igjen med av omsetning.

Hvordan man skal løse disse utfordringene er ett av spørsmålene som er behandlet av Reiselivsutvalget som nylig fremla sin innstilling. Du kan lese hele rapporten på regjeringen.no. 

 Turistskatt?

Reiselivsutvalget ble etablert av regjeringen høsten 2021 og er et offentlig utvalg ledet av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande. Utvalget har bl.a. sett nærmere på betydningen av cruisetrafikken for reiselivet, og noen av de utfordringer denne turismen skaper. Av dem som er skeptiske til cruisenæringen, fremholdes bl.a. at forurensning av norske fjorder er med på å forvitre rene og unike naturopplevelser, og at dette ikke kan kompenseres med økonomiske ringvirkninger.

Andre som er positive til cruisenæringen fremholder på sin side at denne næringen betyr mye for mange kystsamfunn, og at ny teknologi og nye miljøkrav har bidratt til å begrense forurensning og skadevirkninger.

For å sikre at også utenlandske gjester skal bidra til å «ta vare på natur- og kulturgodene som de har glede av, mener utvalget det bør innføres en avgift som pålegges turister.

 Ikke påslag på overnatting

Mange land har slike ordninger, men det spesielle med den ordningen som foreslås, er at utvalget mener bidraget bør kreves inn via ulike transportformer inn til eller ut av landet. Det foreslås altså ikke turistskatt som påslag på overnattinger som langt på vei er den vanligste formen for turistskatt i mange land. Flere aktører i reiselivet, som for eksempel ColorLine og interesseorganisasjonen Norsk Reiseliv er skeptiske til dette.

På den annen side er flere norske destinasjoner som for eksempel Lofoten positive til et turistbidrag. Riktignok gjenstår det mye før man kan teste ut en slik ordning. Hvordan skal den for eksempel administreres, og skal den kun gjelde utlendinger?

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et mer bærekraftig og lønnsomt reiseliv. Reiselivsnæringen trenger gode og stabile rammer for å skape helårlige arbeidsplasser over hele landet. Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets anbefalinger for hvordan vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en kommentar.

 Høringsrunde

 Rapporten vil bidra til utformingen av regjeringens handlingsplan for reiselivet og gi et viktig grunnlag for reisemålsutviklingen i norske kommuner, sier næringsministeren.

Utredningen sendes nå på høring. Fristen for å sende innspill er 30. juni. Vi skal lytte til innspillene fra høringsrunden før vi vurderer forslagene nærmere, sier Vestre.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE