NYTT EVERGOOD-KONSEPT

Evergood har lansert sitt nye reklamekonsept. Det går en helt annen vei enn tidligere konsepter, men «nerven» til merkevaren er som alltid basisen for den kreative løsningen. Denne gangen er det fokus på de magiske øyeblikkene som dyrkes mellom to mennesker – godt hjulpet av Evergood kaffe.

«Kaffe er nok det dagligvareproduktet som er oftest til stede i de gode øyeblikkene mellom mennesker. Som markedsleder er Evergood med i disse øyeblikkene oftere enn noe annet kaffemerke, og det ønsket vi å gi en hyggelig og stemningsfull honnør til», sier Ted Allergoth, markedsdirektør i Joh. Johannson Kaffe.

Tett samarbeid

Konseptet har arbeidstittelen «Evergood Moments», og er utviklet gjennom et tett samarbeid mellom Joh. Johannson Kaffe, reklamebyråene Rosser og Good Morning Naug, samt regissøren Jørn Haagen. Jørn Haagen har regissert Evergood sine filmer de 10 siste årene, og fikk en spennende utfordring også denne gangen.
«Når man skal skape magiske øyeblikk på film, må man finne et godt holdepunkt. I disse filmene har vi valgt å se til den ikoniske filmskaperen Wong Kar-Wai, regissøren til den like ikoniske filmen «In the Mood for Love». Vi har sågar fått lov til å bruke musikken til originalfilmen, og hatt dialog med både komponist Shigeru Umebayashi og Wong Kar-Wai selv for å klarere bruken. De likte filmene våre godt, og ga sin fulle støtte!» sier regissør Jørn Haagen.

Norsk produksjon

Det blir stadig sjeldnere med store reklamefilmproduksjoner for TV og kino i Norge. Da gjelder det å få maksimalt ut av både prosessen og produksjonen.
«Det nye reklamekonseptet skal vare over tid, og det er spilt inn flere filmer med forskjellige par og deres magiske øyeblikk. Det har vært viktig å tenke konseptet som helhet, ikke bare film. Derfor hadde vi forberedt oss godt, og hadde med både stillfotograf og et eget team for SOME på settet», forteller Ted Allergoth.

– Dette er en stor produksjon. Har det vært noen utfordringer underveis i prosessen?
«Vi har hatt både gode, morsomme og vanskelige diskusjoner underveis, men vi har hatt et positivt samarbeid mellom alle involverte. Vi liker å arbeide tett på gjennom hele prosessen, og det har vært viktig å få til et likeverdig teamarbeid mellom oss, byråene og regissøren. Vi er stolte av det konseptet som nå ligger der. Det egner seg godt for alle kanaler, og får frem den godfølelsen for Evergood vi vet finnes der ute hos alle de trofaste brukerne våre», avslutter Ted Allergoth.