Stiftelsen deler ut midler: Hosletoppen ungdomsskole har innført «kokkefag» som valgfag

Det har lenge vært rekrutteringsutfordringer i serveringsbransjen. Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag ønsker å gjøre noe med dette, og deler derfor ut støtte til tiltak som fremmer interesse for restaurant- og matfag.

En av de som fikk tildelt midler fra Stiftelsen i 2022, var Martin Mesicek. Han har kokkefagbrev, og har jobbet som kokk, soussjef og kjøkkensjef både innenlands og utenlands. I dag jobber han som lektor ved Hosletoppen ungdomsskole i Bærum, hvor han blant annet er fagansvarlig for valgfaget «kokkefag». Faget ble lansert for 8. trinn i 2020.
– Så vidt vi vet, er vi den eneste skolen som tilbyr valgfag i kokkefag. Faget har blitt skolens mest populære, med dobbelt så mange søkere som elevplasser, sier Mesicek til SMAKmagasinet. – Med støtten vi fikk fra Stiftelsen, har vi kunnet utvide valgfagstilbudet til 10. trinn. Da kan faget aktivt kobles opp mot restaurant- og matfag.

Håper kokkefaget kan vekke matinteresse

Fredag 27. januar var 10. trinn på besøk hos restaurant- og matfag på Rosenvilde vgs – hvor Mesicek selv var elev. Cæsarsalat og minibløtkaker stod på menyen, og elevene samarbeidet på tvers av skolene. Stemningen var god, og det var ikke mulig å gjette at det var første gang elevene møtte hverandre.
– Vi er veldig takknemlige for at vi fikk besøke Rosenvilde, sier Mesicek etter besøket. – Det virket også som at elevene hadde det morsomt! Og hvem vet, kanskje det resulterer i en søknad eller to til restaurant- og matfag?

Selv om Mesicek er opptatt av rekruttering til restaurant- og matfag, er imidlertid ikke rekruttering hovedtanken bak valgfaget.
– For meg er rekrutteringsbiten en mulig bieffekt. Alt jeg kan gjøre, er å presentere faget og vise at det er gøy å være på kjøkkenet. Kokkevalgfaget skal gi en positiv opplevelse, og målet mitt er at elevene skal få glede og kunnskap som de kan dra nytte av resten av livet – uavhengig av om de søker seg til restaurant- og matfag eller ikke, sier Mesicek. – Har man ikke interesse for mat, ender man jo ikke opp som kokk. Men kokkefaget kan gi elevene muligheten til å oppdage sin egen interesse. Deretter må vi klare å fange opp de som faktisk har lyst til å satse på denne lidenskapen.

Mesicek mener at det også er svært viktig å fortelle om hvilke muligheter som finnes når man går restaurant- og matfag.
– Det finnes en enorm bredde i bransjen, og man kan gjøre nesten hva som helst! Hvis man har et kokkefagbrev og noen års erfaring, har man ekstremt mange muligheter. Man kan også ta videreutdanning. Et fagbrev er derfor en kompetanse som gir en inngangsbillett til en hel bransje, sier Mesicek. – Dette er noe vi må bli flinkere til å formidle, ikke bare til elevene, men også til foreldrene.

Uvurderlig med støtte fra Stiftelsen

For Mesicek var det helt avgjørende å få tildelt midler fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag. Pengene har gått med til å kjøpe 12 pastamaskiner, samt en del løsutstyr som stekepanner og grytesett.
– På grunn av midlene vi fikk fra Stiftelsen, kunne jeg fokusere på ett tema – pasta – som igjen gjorde at jeg kunne utvide undervisningen til 10. trinn, sier Mesicek. – Valget falt på pasta av flere grunner. Ikke bare er det rimelig, men elevene må både jobbe med hendene og mestre utstyr. Man kan også legge inn mange ulike kutte- og sauseteknikker. Og siden Italia er et svært regionalt kjøkken, kan elevene lære om forskjellige regioner og råvarer, og sammenhengen mellom tradisjonelle matretter og hvilke råvarer som historisk har vært tilgjengelig i de spesifikke regionene. Det gir altså mange muligheter. I tillegg elsker jo alle pasta!

For Mesicek handler kokkefaget om å fortelle elevene om yrket og bransjen, og få dem til å mestre faget. Han understreker likevel at et valgfag som kokkefag kun fungerer dersom skolen er positiv til yrkesfag, og prioriterer og tilrettelegger slik at elevene kan dra på skolebesøk til en restaurant- og matfagslinje.
– Skolen må være villig til å satse på valgfaget, hvis ikke går det ikke. I tillegg trenger man tid, kompetanse, råvarer og utstyr for å kunne gjennomføre et slikt fag. Men den nye læreplanen åpner i større grad opp for tverrfaglighet, og da ligger det flere muligheter for å tenke litt annerledes. Så da må man bare tørre å gjøre noe nytt! Og når man har Stiftelsen som sponser slike initiativer, åpner det opp for å være kreativ, avslutter Mesicek.

Søk midler fra Stiftelsen!

Har du en god idé til et tiltak som vil kunne fremme rekruttering til restaurant- og matfag? Søk Stiftelsen! Fristen for første søknadsrunde i 2023 er 1. mars. Les mer om hvordan du søker på askoservering.no.

 

 

ANNONSE