Plateful: Et bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ

+
– Plateful har etablert en kanal som enkelt sagt løser et problem for produsentene. Samtidig gir vi serveringsbransjen muligheten til å få tilgang til råvarer av høy kvalitet til en gunstig pris, sier salgskoordinator Christine Larsen og Lars-Kristian Leiro.

– Det er et tankekors at rundt 1/3 av all mat som produseres i verden kastes, sier daglig leder og gründer Lars-Kristian Leiro i Plateful. – Vårt mål er å bidra til å redusere dette veldige svinnet for å bidra til en mer bærekraftig verdikjede og en bedre ressursutnyttelse. Her har alle et ansvar, og i tillegg representerer dette et kostnadseffektivt alternativ for alle typer serveringssteder.

– Vi ønsker å være et bindeledd mellom produsenter og marked som sikrer at overskuddsproduksjon kommer til nytte istedenfor at dette kastes eller destrueres. Når dette fungerer, blir det en vinn-vinn-løsning for alle parter.

Ressursutnyttelse

Plateful har etablert en kanal som enkelt sagt løser et problem for produsentene. Samtidig gir vi serveringsbransjen muligheten til å få tilgang til råvarer av høy kvalitet til en gunstig pris, sier salgskoordinator Christine Larsen. 

– For de aller fleste produsenter er det krevende å produsere eksakt de volumene som bransjen etterspør til enhver tid. Samtidig er det viktig å sikre tilgangen på nok merkevarer fordi utsolgtsituasjoner er ikke heldig, understreker Lars-Kristian. – Da vil det til tider bli en overproduksjon, og i enkelte tilfeller blir det kanskje produsert ulike stykningsdeler som ikke er aktuelle i et gitt tidsrom. Uansett hva årsaken måtte være, så er dette er mat som bør utnyttes istedenfor å destrueres.

Godt samarbeid

– Vi får stadig flere leverandører med på laget og har et godt samarbeid med disse. For mange produsenter er det viktig å bidra til bærekraftige løsninger og systemer, og da passer vårt konsept godt, sier Christine.
– Det samme gjelder også kundegrunnlaget vårt. Vi merker en økende tilstrømning av kunder som registrerer seg. Når dette er gjort, får de tilgang til nettsiden vår hvor de kan se hva som er tilgjengelig. Vi sender også ut push-varsler hver morgen kl. 0600 hvor vi informerer om gode tilbud. Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet!

Gunstig

– Hvem kan bli kunde av Plateful?
– Alle serveringsbedrifter som registrerer seg på nettsiden vår kan bli kunde hos oss. Vi leverer over hele landet, og bestiller du for minstebeløpet – som er meget overkommelig – får du levert varene fraktfritt. Sammen med gunstige priser gjør dette at innkjøp hos oss gir gode besparelser.

Egne merkevarer

– Vi jobber også med å utvikle egne produkter av de råvarene vi får inn, forteller Christine. – Vi har bl.a. hatt stor suksess med vår gode Guanciale, utviklet i samarbeid med Jens Eide. Dette er speket svinekjake som vi har fått særdeles gode tilbakemeldinger på, og som nå er i finalen for norsk foredlet kjøtt. Det er vi stolte av!

Innkjøpsplattform

– Mange faktorer har bidratt til at vi har fått en stadig sterkere posisjon i markedet. Et godt samarbeid med stadig flere leverandører er viktig, og at ASKO nå lagerfører noen av de største volumvarene våre har stor betydning i så måte, forklarer Lars Kristian. – I disse dager har vi også etablert en egen innkjøpsplattform som pilotprosjekt. Vi har stor tro på at denne plattformen vil gjøre det lettere for leverandørene å kvitte seg med overskuddsproduksjonen på en effektiv måte. Målet med dette er å skape en mer sømløs kommunikasjon mellom marked og produksjon.

Gode tilbakemeldinger

– Vi får mange positive tilbakemeldinger fra både kunder og leverandører, og veksten på storhusholdningsmarkedet har vært hele 85 % så langt i år. Nye kunder kommer stadig til, og gjenkjøpet er bra. Dette inspirerer, og sammen med en ny innkjøpsplattform tror vi dette vil bidra til ytterligere vekst og med det en tilsvarende reduksjon i matsvinnet. Dette er bærekraft i praksis, sier Lars-Kristian Leiro og Christine Larsen.