Oppvaskbørster er mer hygieniske enn kjøkkensvamper

I mange europeiske land er det vanlig å bruke kjøkkensvamper eller kluter til å ta oppvasken. I Norge og Danmark er det oppvaskbørsten som er mest populær. Fra et hygieneperspektiv er det derfor nordmenn og dansker som går seirende ut, ettersom svamper er grobunn for bakterier.

Nofima har gjennomført et forskningsprosjekt som en del av Horisont 2020-prosjektet SafeConsume. Det overordnede målet med EU-prosjektet er å redusere forekomsten av sykdomsfremkallende bakterier på kjøkkenet.

Bakterier overlever lenger i svamper

Forskningen viser at bakterier overlever lenger i svamper enn på oppvaskbørster. Årsaken er at fuktige miljøer gir bedre grobunn for bakterier – og mens børster tørker relativt raskt, forblir svamper våte lenger.

Forskerne har derfor analysert ulike oppvaskbørster og kjøkkensvamper for å kartlegge hvordan de tørker og hvilket utslag dette har på bakterienes overlevelse og vekst. Dette gjorde de ved å tilsette Salmonella og Campylobacter til ulike typer børster og svamper. Skremmende nok overlevde salmonellabakteriene i mer enn én uke i de fleste svampene. Til sammenligning overlevde Salmonella i tre dager og Campylobacter i én dag i børstene.

Det anbefales derfor å bruke oppvaskbørster fremfor kjøkkensvamper. Begge deler kan likevel med fordel kokes, vaskes i oppvaskmaskinen eller bløtlegges i klorin. Dette er nemlig effektivt mot bakteriene.

Kilde: nofima.no